Het opvoeren van vaste mutaties (individueel)

Volgen

Vaste werknemermutaties worden standaard iedere loonverwerking meegenomen. Voorbeelden van vaste componenten zijn het basisloon, een vaste reiskostenvergoeding, de inhouding en afdracht voor een pensioenfonds en een bruto vergoeding voor bijvoorbeeld een persoonlijke toeslag. 

Zodra er bij bestaande werknemers wijzigingen voorkomen in de vaste mutaties, dan dien je een nieuw record toe te voegen met een nieuwe ingangsdatum. Standaard wordt bij het toevoegen de eerste dag van de kalendermaand getoond. Dit kan uiteraard gewijzigd worden. Het oude record wordt in de meeste gevallen afgesloten met de juiste einddatum (ingangsdatum -1). De salarismodule van Loket.nl zal mutaties van werknemer auto, vaste toeslagen, het basisloon en de gewerkte uren in een gebroken periode voor bestaande werknemers automatisch naar rato berekenen.

Overige salarismutaties zal Loket.nl per hele periode afhandelen. Werknemers in- of uit dienst in een gebroken periode worden altijd volledig naar rato berekend. 

De meeste vaste mutaties worden vastgelegd onder Arbeidsvoorwaarden -> Beloning. Zie ook onderstaande schermafbeelding.

mceclip0.png

 

In dit scherm heb je de mogelijkheid om bepaalde regels uit te sluiten. Wil je bijvoorbeeld afgesloten regels of toekomstige regels niet zien? Vink deze dan uit en je ziet uitsluitend de actuele regels.

mceclip1.png

Als je voor meerdere werknemers een component wilt muteren dan kan in het betreffende menu met behulp van de navigatieknop naar de volgende werknemer geschakeld worden, zodat de mutaties snel kunnen worden vastgelegd.

 mceclip3.png

Zie ook Vaste mutaties: Collectieve vastlegging voor collectieve vastlegging.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0