Toepassen 30% regeling

Volgen

De 30%-regeling geldt wanneer een werknemer buiten Nederland is geworven of vanuit een ander land dan Nederland is uitgezonden om in Nederland te werken. Om van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken, gelden vanaf 1 januari 2012 onder meer de volgende voorwaarden:

De 30% regeling is opgenomen op het scherm fiscale gegevens. (Dienstverband -> Salarisverwerking -> Fiscale gegevens)

mceclip1.png

Voor de 30% regeling zijn drie mogelijkheden in loket.nl opgenomen:

Netto:
30% vergoeding = 30/70 * totaal fiscaal loon

Gelijk totaalloon:
30% vergoeding = 30/70 * totaal fiscaal loon met gelijkblijvend totaal loon

Bruto verdeeld:
Alle opgegeven bruto looncomponenten verhoudingsgewijs verlaagd met de 30%-vergoeding.

Methode Gelijk totaalloon:
Hiervoor wordt het gelijkblijvend totaal loon opgegeven waarna via methode Netto een 30% vergoeding zal worden berekend en een totale bruto-inhouding die gelijk is aan de 30% vergoeding.

Voorbeeld methode “Netto” via productieomgeving:
Basisloon: 3000
Fiscaal loon: 3381,86

30% vergoeding: 30/70 * 3381,86 = 1449,36

Overuren, vakantietoeslag etc. worden berekend op basis van 3000,00
Voorbeeld methode “Gelijk totaalloon” via proef of proformaberekening:
Basisloon: 3000
Fiscaal loon: 2024,42
30% vergoeding: 30/70 * 2024,42= 867,61
Bruto-inhouding: 867,61

Uiteindelijke basisloon voor productie-omgeving:
= totaal gelijkblijvend loon – bruto-inhouding
= 3000- 867,61= 2132,39
In productie-omgeving opnemen:
Basisloon = 2132,39
30% regeling via methode “Netto”

Overuren, vakantietoeslag etc. worden berekend op basis van 2132,39

Voorbeeld methode Bruto verdeeld via productieomgeving:

De onbelaste 30% vergoeding dient afzonderlijk van het loon te worden verstrekt. Het overeengekomen loon mag daartoe arbeidsrechtelijk verlaagd worden. Een administratieve splitsing van het loon in een deel loon en een deel vrije vergoeding voor extraterritoriale kosten, wordt in de meeste gevallen niet toegestaan door de fiscus.
In dit geval kan de methodiek bruto verdeeld worden gekozen. De netto uitkomsten zijn bij de methodes gelijk totaalloon en bruto verdeeld gelijk. Bij de methode bruto verdeeld worden alle opgegeven bruto looncomponenten verhoudingsgewijs verlaagd met de 30%-vergoeding.

Voor een werknemer is het bij de methode Bruto verdeeld niet eenvoudig om de oorspronkelijke bedragen te bepalen. Het basisloon van 10.000,- staat bijvoorbeeld niet meer op de loonstrook. Dit is echter het gevolg van het feit dat de bruto-inhouding in de meeste gevallen niet meer mag worden opgenomen op de loonstrook volgens de Belastingdienst. Indien een werknemer een specificatie wenst (bijvoorbeeld door een samenloop is van salaris, provisie, bonus, overwerk etc. ) dan kan m.b.v. de proforma module bij desbetreffende werknemer de indicatie van bruto verdeeld naar gelijk totaal loon geplaatst worden. Vervolgens de periode nogmaals verlonen en er verschijnt een loonstrook met de oorspronkelijk bedragen met de bruto-inhouding apart.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0