Het verwerken van ouderschapsverlof

Volgen

Er zijn verschillende manieren om ouderschapsverlof te verwerken in Loket.nl, de keuze van de verwerking is afhankelijk van andere zaken, zoals onder andere vakantiegeld en pensioen.

Het is belangrijk dat je in alle gevallen rekening houdt met de Incidentele inkomstenvermindering. Deze code moet gevuld worden in de aangifte als er sprake is van ouderschapsverlof. De code O (onbetaald verlof) moet bij ouderschapsverlof worden doorgegeven.

mceclip0.png

Verwerking ouderschapsverlof

  • Uren onb.verz. (component 4) gebruiken. Hierdoor wordt het salaris en de deeltijdfactor automatisch verlaagd en wordt tevens automatisch de code O gevuld in de loonaangifte. Let op. In dit geval wordt het vakantiegeld verlaagd en in de meeste gevallen ook het pensioen. I.v.m. de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) adviseren wij vooralsnog per 2017 deze methode te hanteren in Loket.nl t.b.v. een correcte berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV).
  • Een bruto inhouding gebruiken, bijvoorbeeld component 423, Oudersch.verl.. Er wordt op deze manier gekort op het salaris. Vakantiegeld, pensioen en de deeltijdfactor worden niet (automatisch) verlaagd; afhankelijk van de berekening zal de component toegevoegd moeten worden. De code O moet zelf gevuld worden bij Werknemer -> Salarisverwerking -> Diversen -> Incidentele inkomstenvermindering.
  • Eenheden + bedrag per eenheid gebruiken, bijvoorbeeld component 57, Eenheid 17 en 117, Vrije toeslag. Je kunt hiermee uren opgeven die vervolgens worden ingehouden tegen een vast bedrag. Er wordt gekort op het salaris. Vakantiegeld, pensioen en de deeltijdfactor worden niet (automatisch) verlaagd; afhankelijk van de berekening zal het component toegevoegd moeten worden. De code O moet zelf gevuld worden bij Werknemer -> Salarisverwerking -> Diversen -> Incidentele inkomstenvermindering.
  • Als aanvulling op de optie eenheden + bedrag per eenheid, kun je ook automatisch een percentage van het uurloon inhouden. Je maakt dan gebruik van de optie Eenheden %. Deze optie vind je via het tabblad Adm -> Regelingen -> Eenheid %. Je voegt daar de eenheid toe met het percentage van het Gemiddeld/Periode uurloon.

Voor iedere methode zal er gekeken moeten worden of alle facetten goed berekend worden. Let dus op het vakantiegeld, de pensioenberekening, etc. en vergeet niet de Incidentele inkomstenverhouding


Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0