Verwerking wijziging vaste gegevens

Volgen

Situatie:

Vaste gegevens worden in Loket.nl alleen verwerkt als er ook een verloning is voor die werknemer. Meestal leidt een aanpassing in de vaste gegevens tot een herrekening van één of meer loonresultaten. Dit is terug te vinden in het runoverzicht bij een goedgekeurde loonrun.

In sommige gevallen komt er geen herrekening meer voor die periode. Om toch een loonresultaat te forceren kun je gebruik maken van het component Loonaangifte in de variabele gegevens.

Gebruik:

Het maakt niet uit welke waarde gevuld wordt in het component Loonaangifte. Bij de helpdesk geven we vaak aan dat je Loonaangifte met een '1' moet vullen. We geven dit aan omdat het in vrijwel alle gevallen tot een juist resultaat leidt. In principe kun je hier dus ook 0,01 / 10 / 100 / 99999 vullen.

Het enige dat van belang is, is het creëren van een loonresultaat. De waarde moet dus veranderd zijn ten opzichte van de vorige loonrun.

Voorbeelden:

Voorbeelden van situaties waarin je het component Loonaangifte moet gebruiken, zijn:

  • Vullen van de datum uit dienst na het verlonen (zonder verdere mutaties).
  • Wijzigen van het nummer inkomstenverhouding met terugwerkende kracht.
  • Correctietijdvakken creëren voor loon-/pensioenaangifte.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0