Werkkostenregeling

Volgen

 

Eindheffing werkkosten

De eindheffing die afgedragen dient te worden, moet je met de aangifte loonheffingen aangeven en
betalen. Dat doe je uiterlijk met de aangifte over het 2e tijdvak van het volgende kalenderjaar. Een
inhoudingsplichtige met een aangiftetijdvak van (bijvoorbeeld) een maand moet de verschuldigde
eindheffing WKR over het kalenderjaar 2023 daarom uiterlijk aangeven en betalen met de aangifte
loonheffingen van februari 2024.

De eindheffing dient geboekt te worden op de nieuwe component 263 BASIS EH WKRVJ. Let op, zowel de componenten 363 als 263 zijn dus niet de daadwerkelijke eindheffingscomponenten maar de basiscomponenten waarover eindheffing betaald moet worden. De daadwerkelijke eindheffing wordt automatisch geboekt op de bestaande looncomponent 364 EH WERKKOSTEN.

Signaal bij uit dienst
Als een medewerker waarbij in de vaste gegevens een bedrag staat bij component 363 BASIS EH WERKK en de medewerker wordt uit dienst gemeld zal het volgende signaal getoond worden:
Werknemer wordt uit dienst gemeld maar bij deze werknemer ligt component 768 (eindheffing bestelauto) en/of component 363 (eindheffing werkkosten) vast (Dienstverband.DatumUitDienst.Signaal.1).

Overzicht werkkostenregeling
Er is een overzicht beschikbaar in Loket.nl waarmee o.a. de vrije ruimte van de werkkostenregeling gemaakt kan worden. Voor de inrichting hiervan is het onderstaande van belang

Exportset werkkosten op werkgeverniveau
Het is in Loket.nl mogelijk om op werkgeverniveau één of meerdere exportsets werkkosten samen te stellen. Via Beheer-> Componentenset -> Werkgever exportset werkkosten kunnen deze exportsets worden samengesteld. In een exportset werkkosten dienen de looncomponenten te worden benoemd die onder de werkkostenregeling vallen en dus ten laste komen van de genoemde vrije ruimte.

Er zijn 60 looncomponenten (1001 t/m 1060) in de categorie netto betalingen beschikbaar t.b.v. de werkkostenregeling. Deze looncomponenten zullen niet op cao niveau in gebruik worden genomen zodat deze looncomponenten naar eigen inzicht kunnen worden gebruikt.

Werkkostenregeling financiële administratie
Het is mogelijk dat bepaalde elementen die niet verwerkt worden in de salarisadministratie (bijv. personeelsfeesten) toch van invloed zijn op de bepaling van de ‘vrije ruimte’ en het toetsen van uw vergoedingen en vertrekkingen aan die vrije ruimte. Via Salarisverwerking -> Werkkosten -> Werkkostenregeling financieel is het mogelijk om dit soort vergoedingen te muteren en dus toe te voegen aan het overzicht.

Overzicht werkkostenregeling
Nadat alle rubrieken zijn ingevuld kan via Loket.nl -> Salarisverwerking -> Werkkosten -> Overzicht werkkostenregeling het overzicht werkkostenregeling worden opgeroepen. 

Grafiek WKR bij Salarisverwerking

Als het product WKR grafiek (907) is geactiveerd zie je een grafische weergave van het overzicht werkkostenregeling.

De grafiek wordt getoond als de gebruiker het recht Raadplegen Loonoutput of Raadplegen Loonoutput beperkt heeft en het product geactiveerd is. Om het overzicht te voorzien van de juiste gegevens vanuit de salarisadministratie dient op werkgeverniveau op het scherm Arbeidsvoorwaarden -> Administraties de juiste standaard set werkkosten te worden ingesteld.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0