Werkkostenregeling

Volgen

Per 1 januari 2011 bestaat de werkkostenregeling (WKR). Deze werkkostenregeling is m.i.v. 2015 verplicht gesteld voor alle werkgevers in Nederland.

Door deze regeling kan je in 2015 maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt de werkgever loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.
Deze regeling is per 2020 verruimd. Vanaf dit jaar geldt een percentage van 3.0% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Daarboven geldt een tarief van 1,2%. Per 2022 gelden weer nieuwe percentages, namelijk over de eerste €400.000 1,7% en daarboven 1,18%.

Eindheffing werkkosten
De eindheffing die verplicht in periode 1 van het volgende jaar aangegeven moet worden dient geboekt te worden op de nieuwe component 263 BASIS EH WKRVJ. Let op, zowel de componenten 363 als 263 zijn dus niet de daadwerkelijke eindheffingscomponenten maar de basiscomponenten waarover eindheffing betaald moet worden. De daadwerkelijke eindheffing wordt automatisch geboekt op de bestaande looncomponent 364 EH WERKKOSTEN.

Signaal bij uit dienst
Als een medewerker waarbij in de vaste gegevens een bedrag staat bij component 363 BASIS EH WERKK en de medewerker wordt uit dienst gemeld zal het volgende signaal getoond worden:
Werknemer wordt uit dienst gemeld maar bij deze werknemer ligt component 768 (eindheffing bestelauto) en/of component 363 (eindheffing werkkosten) vast (Dienstverband.DatumUitDienst.Signaal.1).

Overzicht werkkostenregeling
Er is een overzicht beschikbaar in Loket Classic waarmee o.a. de vrije ruimte van de werkkostenregeling gemaakt kan worden. Voor de inrichting hiervan is het onderstaande van belang

Exportset werkkosten op werkgeverniveau
Het is in Loket Classic mogelijk om op werkgeverniveau één of meerdere exportsets werkkosten samen te stellen. Via Salarisverwerking -> Werkkosten -> Werkgever exportset werkkosten kunnen deze exportsets worden samengesteld. In een exportset werkkosten dienen de looncomponenten te worden benoemd die onder de werkkostenregeling vallen en dus ten laste komen van de genoemde vrije ruimte.

Er zijn 60 looncomponenten (1001 t/m 1060) in de categorie netto betalingen beschikbaar t.b.v. de werkkostenregeling. Deze looncomponenten zullen niet op cao niveau in gebruik worden genomen zodat deze looncomponenten naar eigen inzicht kunnen worden gebruikt.

 

Met ingang van 2015
Vanaf 2015 is het verplicht om de eindafrekening van de eventuele eindheffing die voortvloeit uit de WKR af te rekenen in de 1e periode van het volgende jaar. In plaats van 3 verschillende methodes in voorgaande jaren zal er m.i.v. 2015 dus slechts 1 methode toegestaan zijn. Hierdoor is het niet meer nodig om een keuze te maken uit de 3 verschillende opties, Loket.nl hanteert automatisch de juiste instellingen.

Werkkostenregeling financiële administratie
Het is mogelijk dat bepaalde elementen die niet verwerkt worden in de salarisadministratie (bijv. personeelsfeesten) toch van invloed zijn op de bepaling van de ‘vrije ruimte’ en het toetsen van uw vergoedingen en vertrekkingen aan die vrije ruimte. Via Salarisverwerking -> Werkkosten -> Werkkostenregeling financieel is het mogelijk om dit soort vergoedingen te muteren en dus toe te voegen aan het overzicht.

Overzicht werkkostenregeling
Nadat alle rubrieken zijn ingevuld kan via Loket Classic -> Salarisverwerking -> Werkkosten -> Overzicht werkkostenregeling het overzicht werkkostenregeling worden opgeroepen. 

Grafiek WKR op startscherm werkgever
Als het product WKR grafiek (907) is geactiveerd zie je een grafische weergave van het overzicht werkkostenregeling.

De grafiek wordt getoond als de gebruiker het recht Raadplegen Loonoutput of Raadplegen Loonoutput beperkt heeft en het product geactiveerd is. Om het overzicht te voorzien van de juiste gegevens vanuit de salarisadministratie dient op werkgeverniveau op het scherm Arbeidsvoorwaarden -> Administraties de juiste standaard set werkkosten te worden ingesteld.

Met de refresh knop kun je er voor zorgen dat de data geactualiseerd wordt met de stand t/m de laatste goedgekeurde loonrun. Indien sprake is van meerdere administraties onder één werkgever wordt de grafiek van de actieve administratie getoond.

Nadere informatie over de werkkostenregeling is terug te vinden op de website van de belastingdienst.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0