Verwerking postuum loon

Volgen

Postuum loon is loon dat je uitbetaalt na het overlijden van een werknemer. Over dit loon hoef je geen premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw te betalen en ook geen bijdrage Zvw in te houden.

Je mag postuum loon in de loonadministratie verwerken alsof je het vóór het overlijden aan de werknemer zelf hebt uitbetaald. Op het loon pas je de tabel toe die geldt op het tijdstip dat het loon wordt genoten.

Loket.nl kent een standaard looncomponent 481 POSTUUM LOON, hier kun je alles op boeken wat aangeduid mag worden als postuum loon. Dit component kent een aansturing welke ervoor zorgt dat er geen premies worden afgedragen. Echter wordt er nog wel ZVW berekend, wanneer dat niet gewenst is kun je de zvw op nul zetten. Dit doe je door looncomponent 668 V/H PREMLN ZVW toe te voegen aan de variabele gegevens van de werknemer en deze een nul waarde te geven.

Mocht je twijfels hebben over de invoer of wat er aangemerkt mag worden als postuum loon, overleg dan met je contactpersoon van je accountants- administratiekantoor.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0