Werkkostenregeling - Overzicht

Volgen

Indien er sprake is van eindheffing (zie ook Werkkostenregeling - Eindheffing) dien je de eindheffing te boeken. Om te bepalen of er sprake is van eindheffing kun je gebruik maken van de functionaliteit Werkkosten. Hieronder vind je een uitleg van de functionaliteit Werkkosten. Dit overzicht boekt zelf geen eindheffing.

Overzicht werkkostenregeling
Er is een overzicht beschikbaar in Loket.nl ter ondersteuning van de werkkostenregeling. Dit overzicht is uitsluitend bedoeld voor de bepaling van de vrije ruimte en de eindheffing. Ten eerste dient het juiste loon bepaald te worden voor de berekening van de hoogte van de vrije ruimte. Ten tweede dient ingericht te worden welke componenten en overige bedragen ten laste gaan voor de vrije ruimte. Als deze twee zaken ingeregeld zijn, kun je de verschillende overzichten bekijken en downloaden.

Rechten: Inrichten
Voor het inrichten van het overzicht heb je het recht Beheer diverse vaste gegevens salarisverw. nodig.

Rechten: Raadplegen
Voor het raadplegen van het overzicht heb je het recht Raadplegen loonoutput nodig of Beheer diverse vaste gegevens salarisverw.
Voor het raadplegen van de grafiek heb je Raadplegen loonoutput of Raadplegen loonoutput beperkt nodig.

Bepalen loon: Keuze methode werkkostenregeling
Per 2015 wordt het fiscaal loon automatisch bepaald. Hiervoor wordt het fiscaal loon van alle dienstverbanden gebruikt met uitzondering van de dienstverbanden die uitgesloten zijn.

Bepalen loon: Uitsluiten dienstverbanden
Indien er te veel groene tabel betalingen zijn, dienen deze dienstverbanden uitgesloten te worden. Zet hiervoor op het scherm Dienstverband bij het betreffende dienstverband de indicatie Uitsluiting werkkostenregeling op Ja.

Inrichting: Exportset werkkosten op providerniveau
In Loket.nl kan op providerniveau één of meerdere exportsets werkkosten worden samengesteld. Via Providergegevens -> Exportset werkkosten kunnen deze exportsets worden samengesteld. In een exportset werkkosten dienen de looncomponenten te worden benoemd die onder de werkkostenregeling vallen.

Zie ook: Variabele mutaties: Exportset definieren.

Inrichting: Exportset werkkosten op werkgeverniveau
Naast de exportset(s) op providerniveau is het mogelijk om in Loket.nl op werkgeverniveau een of meerdere exportsets werkkosten samen te stellen. Via Salarisverwerking -> Werkkosten -> Werkgever exportset werkkosten kunnen deze exportsets worden samengesteld. In een exportset werkkosten dienen de looncomponenten te worden benoemd die onder de werkkostenregeling vallen.

Er zijn 60 looncomponenten (1001 t/m 1060) in de categorie netto betalingen beschikbaar t.b.v. de werkkostenregeling. Deze looncomponenten zullen niet op cao niveau in gebruik worden genomen, zodat deze looncomponenten naar eigen inzicht op loonmodel en/of werkgeverniveau kunnen worden gebruikt. Het gebruik van deze componenten is niet verplicht. Alle netto betalingen kunnen opgenomen worden in de exportset.

Inrichting: Werkkostenregeling financiële administratie
Het is mogelijk dat bepaalde elementen die niet verwerkt worden in de salarisadministratie (bijv. personeelsfeesten) toch van invloed zijn op de bepaling van de ‘vrije ruimte’ en het toetsen van uw vergoedingen en vertrekkingen aan die vrije ruimte. Via Salarisverwerking -> Werkkosten -> Werkkostenregeling financieel is het mogelijk om dit soort vergoedingen te muteren en dus toe te voegen aan het overzicht.

Overzicht: Werkkostenregeling op werkgeverniveau
Nadat alle rubrieken zijn ingevuld kan via Salarisverwerking -> Werkkosten -> Overzicht werkkostenregeling het overzicht werkkostenregeling worden opgeroepen. Er kan een keuze gemaakt worden tussen de gedefinieerde exportset(s) op providerniveau (A) en werkgeverniveau (W).

P.S. Alleen de loonresultaten uit een goedgekeurde loonrun worden meegenomen in dit overzicht.

Overzicht: Grafiek WKR op startscherm werkgever
De WKR grafiek (907) is een grafische weergave van het overzicht werkkostenregeling.

De grafiek wordt getoond als de gebruiker het recht Raadplegen Loonoutput of Raadplegen Loonoutput beperkt heeft en het product geactiveerd is. Om het overzicht te voorzien van de juiste gegevens vanuit de salarisadministratie dient op werkgeverniveau op het scherm Arbeidsvoorwaarden -> Administraties de juiste standaard set werkkosten te worden ingesteld.

Met de refresh knop kun je er voor zorgen dat de data geactualiseerd wordt met de stand t/m de laatste goedgekeurde loonrun. Indien sprake is van meerdere administraties onder één werkgever wordt de grafiek van de actieve administratie getoond.

Nadere informatie over de werkkostenregeling is terug te vinden op de website van de belastingdienst.

Overzicht: Werkkostenregeling op providerniveau
Op providerniveau kan via Collectief -> Overig -> Benutting werkkosten een overzicht WKR voor meerdere werkgevers opgevraagd worden. Op werkgeverniveau op het scherm Arbeidsvoorwaarden -> Administraties dient hiervoor de juiste standaard set werkkosten te worden ingesteld.

Bij het opvragen van het overzicht zijn verschillende selecties te maken op de werkgevers, zoals groepindeling, groepcode, cao en loonmodel.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 5 van 5