Variabele mutaties: Exportset definiëren

Volgen

Een exportset is een zelf samengestelde verzameling looncomponenten die door de gebruiker kan worden samengesteld om op die manier een snelle invoer van gegevens te bewerkstelligen.

De gebruiker kan voor verschillende doeleinden exportsets samenstellen.


Exportset variabele gegevens

Het aanmaken van een exportset kan op 2 niveau's, namelijk op providerniveau en op werkgeverniveau.
Op providerniveau ga je in Loket Classic naar Providergegevens - Sets - Export loonresultaten
Het is handig om een exportset op providerniveau vast te leggen wanneer het een exportset betreft die je vaak gebruikt. Denk hierbij aan een exportset voor het kunnen vastleggen van de uren van oproepkrachten.

1.jpg

Om een exportset op werkgeversniveau aan te maken, ga je in Loket

Werkgever -> Beheer -> Exportsets ->Componentenset -> Nieuwe componentenset

Vervolgens kunnen de gewenste looncomponenten via de optie Exportset looncomponenten aan deze exportset worden toegevoegd.

De aangemaakte exportset kan bij het invoeren van de variabele gegevens per werknemer maar ook bij de browser variabele gegevens geselecteerd worden.

Standaard exportset voor het invoeren van variabele gegevens

Om meer gebruikersgemak te bieden is het mogelijk om op werkgeverniveau een standaard exportset in te stellen voor de browser variabele gegevens en/of het scherm Werknemer -> Salarisadministratie -> Variabele gegevens.

Onder de optie Werkgever -> Arbeidsvoorwaarden -> Administratie -> Administratie voor salarisverwerking kan de standaard exportset voor browser en/of variabele gegevens worden geselecteerd.

Bij het openen van de variabele gegevens op werknemersniveau zijn de componenten uit de ingestelde standaard exportset direct beschikbaar.

1.jpg

Via de browser variabele gegevens in Loket.nl is er een mogelijkheid om in één overzicht de dienstverbanden te tonen om snel variabele gegevens te muteren.

Met behulp van een een exportset is dit nog beter vorm te geven voor de periodieke loonverwerking door in de browser variabele gegevens een (persoonlijke) exportset te selecteren.

2.JPG

 

 

Exportset verlofopbouw

Zie verlofopbouw o.b.v. uren vanuit de salarisverwerking

 

Exportset looncomponenten die door werknemer ingediend kunnen worden

Zie Muteren door de werknemer

 

Exportset WKR

Zie Werkkostenregeling - Overzicht

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0