Werkkostenregeling - Eindheffing

Volgen

Indien er sprake is van eindheffing dien je de eindheffing te boeken in de salarisadministratie. Om te bepalen of er sprake is van eindheffing kun je gebruik maken van de functionaliteit Werkkosten (Zie ook: Werkkostenregeling - Overzicht). Hieronder vind je de uitleg van de verwerking van de eindheffing voor de loonaangifte.

Eindheffing werkkosten
In Loket.nl zijn voor het boeken van deze eindheffing 3 looncomponenten beschikbaar: 363 BASIS EH WKR, 263 BASIS EH WKRVJ en 364 EH WKR.

Gedurende het jaar:

Zodra er variabel of periodiek een bedrag geboekt wordt op component 363 BASIS EH WKR wordt automatisch 80% eindheffing berekend en geboekt op component 364 EH WKR. Dit bedrag wordt op werkgeverniveau als eindheffing werkkosten in de loonaangifte doorgegeven aan de belastingdienst.

Na afloop jaar:

De eindheffing die uiterlijk in het aangiftetijdvak van februari (periode 2) van het volgend jaar aangegeven moet worden, dient geboekt te worden op de nieuwe component 263 BASIS EH WKRVJ.

Let op: zowel de componenten 363 als 263 zijn dus niet de daadwerkelijke eindheffingscomponenten maar de basiscomponenten waarover eindheffing betaald moet worden. De daadwerkelijke eindheffing wordt automatisch geboekt op de bestaande looncomponent 364 EH WKR.

Het bedrag waarmee de vrije ruimte overschreden wordt vul je dus op het basis component (263 BASIS EH WKRVJ of 363 BASIS EH WKR). Je vult dit component bij een willekeurige actieve werknemer in de variabele gegevens.

Signaal bij uit dienst
Als een medewerker waarbij in de vaste gegevens een bedrag staat bij component 363 BASIS EH WKR en de medewerker wordt uit dienst gemeld zal het volgende signaal getoond worden:
Werknemer wordt uit dienst gemeld maar bij deze werknemer ligt component 768 (eindheffing bestelauto) en/of component 363 (eindheffing werkkosten) en/of component 478 (S&O) vast. (Dienstverband.DatumUitDienst.Signaal.1).

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0