Import werknemers

Volgen

Naast de mogelijkheid om werknemers in te lezen via de XML loonaangifte (lees hier) is het ook mogelijk om werknemers in te lezen via een importsheet (CSV).

In dit artikel vind je onderaan het bijbehorende bestand met de daarbij behorende uitleg.
De informatie zoals getoond in het tabblad "Kopregel" dient opgeslagen te worden in een apart CSV bestand.

LET OP! De Kopregel mag niet aangepast worden en ook mogen er geen kolommen verwijderd worden. Anders is het CSV bestand niet te importeren.

Dit bestand kan hierna ingelezen worden via Loket Classic:

Werkgever -> Collectieve mutaties -> Importeren -> Nieuwe werknemers

1.jpg

Om het je wat makkelijker te maken hebben we een voorbeeld importbestand bij dit artikel gevoegd.
Deze data is fictief en berust niet op daadwerkelijke persoonsgegevens. 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0