Vaste mutaties: Inlezen concept werknemers m.b.v. XML loonaangifte

Volgen

Het invoeren van de werknemers van een nieuwe werkgever die voorheen gewerkt heeft met een andere salarissoftwareapplicatie kun je aanzienlijk versnellen met de optie Importeren concept dienstverband via loonaangiftebericht  (Loket Classic -> Collectieve mutaties -> Importeren).  Indien je beschikt over een origineel loonaangiftebestand in XML formaat worden met behulp van deze optie  de beschikbare werknemers vanuit het loonaangiftebericht aangemaakt als concept werknemers.

De concept werknemers zijn vervolgens te benaderen via HRM -> Concept werknemer of worden zichtbaar als concept werknemer bij het toevoegen van een nieuw dienstverband. In onderstaande schermafdruk zie je werknemers staan die afkomstig zijn uit het loonaangiftebericht, tussen haakjes tref je het oude personeelsnummer aan.

1.JPG

De concept werknemer kan je vervolgens selecteren en direct worden de vooraf ingevulde velden vanuit de loonaangifte zichtbaar. Deze gegevens kun je direct verrijken met een profiel en verder dien je de ontbrekende gegevens in te vullen. 

 

Na het invullen van de aanvullende gegevens en controleren van de gegevens kun je de werknemer opslaan.  Je dient rekening te houden met onderstaande aandachtspunten voordat je de werknemer opslaat:

  • Alleen de geboortenaam is bekend vanuit de loonaangifte, eventuele partnernaam dien je zelf toe te voegen. Vergeet niet om het veld Gebruik achternaam aan te passen.
  • Basisloon is gevuld met het loon zoals genoemd in kolom 3 van de loonstaat. Dit is het bruto loon inclusief eventuele vaste vergoedingen. Controleer dit veld daarom goed.  
  • Bij oproepkrachten is het basisloon niet gevuld en dient nog te worden gemuteerd met de juiste waarde.
  • Afwijkend aantal uren is bij oproepkrachten gevuld met 0 , bij vaste werknemers dit veld goed controleren en eventueel aanpassen.
  • Fiscaal jaarloon dient handmatig gevuld te worden. 
  • Personeelsnummer wordt automatisch bepaald op basis van het laatst uitgegeven personeelsnummer. Indien je een ander nummer wilt hanteren kun je dit veld overschrijven.
  • Werknemers met 2 of meer dienstverbanden worden als aparte conceptwerknemers ingelezen, indien dit niet gewenst is kan je de overige conceptwerknemers verwijderen de overige dienstverbanden handmatig toevoegen bij de werknemer
  • Het IBAN dient nog gevuld te worden
  • Het e-mailadres van de werknemer dient nog vastgelegd te worden.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0