Vaste mutaties: Excasso

Volgen

In Loket.nl is het mogelijk om het nettoloon en eventuele andere excasso’s, zoals netto en/of bruto inhoudingen, door te boeken naar een IBAN.

In totaliteit kan per dienstverband voor maximaal tien componenten een excasso opgegeven worden, waarvan er maximaal vijf op de salarisstrook afgedrukt kunnen worden.

Deze opties zijn beschikbaar onder Dienstverband -> Salarisverwerking -> Excasso

Onderstaand tref je een voorbeeld aan.

1.JPG

Of een bepaald inhoudingscomponent ge-excasseerd kan worden, hangt af van de instelling op componentniveau. Op componentniveau moet de indicatie Excasso namelijk op Ja staan. Zie onderstaande schermafbeelding in Loket Classic.

Vaste_mutaties_Excasso1.png

Vervolgens zal je de inhouding nog wel moeten definiëren op werknemersniveau onder Arbeidsvoorwaarden -> Beloning. Daarna kan deze worden toegevoegd aan de excasso, zoals beschreven in bovenstaand voorbeeld.

Daarnaast kunnen bedragen gedefinieerd worden om deze via Excasso afgesplitst van netto over te boeken naar andere partijen, bijvoorbeeld loonbeslagen.

Indien bij een werkgever ook buitenlandse betalingen van toepassing zijn voor buiten de SEPA-zone kan bij de werkgever het product Excasso Buitenland worden geactiveerd. Voor informatie zie onze pagina over loonbeslagen.

Bij Excasso buitenland moeten alle gegevens worden ingevuld. Vanzelfsprekend mag niet ook een normale excasso worden aangemaakt voor dezelfde looncomponent.

In tegenstelling tot de SEPA excasso wordt deze excasso niet aangemaakt bij het verloningsproces en het goedkeuren van de loonrun. Dit betekent dat het ook mogelijk is om achteraf een looncomponent van een buitenlands bankrekeningnummer te voorzien en een bestand aan te maken. Tijdens het verloningsproces worden de buitenlandse betalingen gezien als kasbetalingen.

Om het bestand aan te maken kan er in Loket Classic bij een loonrun worden gekozen voor de optie Salarisverwerking -> (goedgekeurde run selecteren) -> Downloads -> BTL91 Buiten SEPA Zone

 schermafbeelding_vaste_mutaties_excasso_sepa.png

Indien de buitenlandse IBAN nummers (binnen de SEPA-zone) van de werknemers bij Excasso Sepa verwerkt zijn dan tref je het betaalbestand aan onder SEPA. Indien de buitenlandse IBAN nummers verwerkt zijn bij Excasso buitenland dan tref je het betaalbestand aan onder SEPA Buitenland.

Zie ook: Sepa bestand downloaden

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0