Digitale aanlevering CSV Piekarbeiders BPL (TKP)

Volgen

De aanlevering van Piekarbeiders voor het pensioenfonds Landbouw kan niet via het UPA bericht lopen ivm de verplichting deze werknemers binnen 5 dagen na indiensttreding te melden bij het pensioenfonds.

Na eerder de MDV hiervoor gebruikt te hebben en handmatig opvoeren via het TKP portaal geen uitkomst bood, heeft TKP besloten de aanlevering via CSV te verplichten per 1-1-2022. Het MDV bestand komt per 1-1-2022 te vervallen.

We hebben ervoor gekozen om hier minimale effort en aanpassing in te steken. Hierdoor wordt de MDV optie hergebruikt en zit er achter de knop het CSV bestand volgens de specificaties van TKP.

Product

Om het CSV bestand voor aanlevering te kunnen downloaden en er ook voor te zorgen dat de Piekerarbeiders in het bestand komen, moet het product MDV melding electronisch (63) toegevoegd worden.

Voorwaarden Piekarbeiders

De werknemers moeten als Basis dienstverband één van de vier Piekarbeiders hebben. Daarnaast MOET de uit dienst datum gevuld zijn. Deze moet namelijk in het bestand zitten bij aanlevering. Loket.nl voert hier geen controle op uit, TKP keurt het bestand af als de Datum uit Dienst ontbreekt. Binnen 5 dagen na indiensttreding moet de aanmelding binnen zijn bij TKP.

De dienstverbanden waar een openstaande (datum verzending is leeg) MDV indiensttreding is, worden opgenomen in het bestand. Een MDV uitdiensttreding doet er niet toe. Ook niet als beide tegelijk open staan, de werknemer komt maar 1 keer in het bestand obv indiensttreding.

Aanmaken bestand

Het aanmaken van het bestand kan op werkgeverniveau onder Salarisverwerking à Externe Partijen à Aanleveren MDV

Het bestand wordt aangemaakt als CSV bestand met de kopregel:

BSN;Voorletters;Voorvoegsels;Achternaam;Geslacht;Geboortedatum;Loonheffingennummer;DatumInDienst;CodeCAO;DatumUitDienst

Er hoeven dus geen aparte of afwijkende gegevens gevuld te worden bij de download. De benodigde gegevens liggen namelijk vast.
Vervolgens kan het bestand in het portaal van TKP worden aangeleverd.

Collectief aanmaken

Het collectief aanmaken van de CSV voor de Piekarbeiders op providerniveau is (nog) niet mogelijk. Collectief is tot 1-1-2022 nog het oude MDV bestand te gebruiken, omdat TKP daarna deze vorm niet meer verwerkt.

Loket.nl zal de MDV optie op providerniveau daarna blokkeren. Begin 2022 bekijken we de mogelijkheid om de CSV collectief aan te maken.

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0