Ik krijg een signaal van het APG

Volgen

Kijk eerst op het portaal om de signalen zelf op te lossen. Klik hier om naar het item te gaan.
Als dit niet lukt, kun je een ticket indienen.

Om het signaal te onderzoeken hebben we een aantal gegevens nodig. In dit artikel vind je een opsomming van deze gegevens. Indien een signaal meerdere malen voorkomt, heeft dit meestal dezelfde oorzaak. We vragen je om in eerste instantie per signaalcode 1 voorbeeld te sturen.

Gegevens over de werkgever in Loket.nl

 • Naam werkgever
 • Clientnummer
 • Naam werknemer
 • Personeelsnummer werknemer

Gegevens uit het signaal

Je kunt ons een printscreen sturen van het detailscherm van het signaal. Hierop staat alle benodigde informatie. Hier vind je een voorbeeld van een screenshot.

Als je geen screenshot stuurt, hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Signaalcode
 • Omschrijving
 • Oplosinstructie
 • Datum signaleren
 • Aard signaal
 • Status
 • Datum laatste status
 • Personeelsnummer (zoals vermeld bij APG)

Voorbeeld Personeelsnummer: 0000045724600012 1

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0