Salarisverwerking 2021

Volgen

Vanaf woensdag 16 december 2020 is het mogelijk om de salarisverwerking voor het jaar 2021 te starten. Uiteraard dient dan wel het jaar 2020  voor de betreffende werkgever te zijn afgesloten.

Premie Whk

Loket.nl voert bij de jaarafsluiting van de werkgevers van 2020 op 2021 voor alle werkgevers waar een premie- of afdrachtspercentage WGA (vast) of ZW flex is gevuld de gedifferentieerde premies Whk in. De premies die hiervoor zijn gehanteerd zijn de sectorale premies voor de kleine werkgevers. Deze percentages zijn vastgelegd bij de verschillende afdracht percentages. De inhouding Premiepercentage WGA vast zijn ook gevuld. Voor het vaststellen van deze percentages is rekening gehouden met de verdeling afdracht/inhouding 2020 Indien in 2020 bijvoorbeeld 50% van het afdracht percentage werd verhaald, dan is deze verhouding ook voor 2021 aangehouden. Indien er in 2020 geen premie op de werknemer verhaald werd, dan zal dat ook in 2021 van toepassing zijn. Uiteraard kan dit handmatig worden aangepast.

Is een werkgever in 2020 eigen risico drager voor de WGA-vast of voor ZW flex? En staan de percentages dus op 0? Dan worden voor 2021 ook geen percentages gevuld bij jaarovergang.
Staan er voor 2020 geen percentages gevuld? Dan worden alle percentages voor 2021 automatisch op 0 gezet.

 

Vaste werknemer mutaties 2021

Mutaties op de tijdsafhankelijke vaste werknemersgegevens kunnen al worden ingevoerd. Hiermee hoeft niet te worden gewacht tot na de jaarafsluiting.

 

Variabele werknemer mutaties 2021

Variabele gegevens voor werknemers kunnen worden ingevoerd nadat het jaar 2020 voor de werkgever is afgesloten en 2021 beschikbaar is.

 

Invoeren cumulaties nieuwe werknemers

(Let op: Deze optie is alleen van toepassing voor relaties die in januari 2021 voor de eerste keer operationele salarisverwerking uitvoeren m.b.v. Loket.nl). Voor werkgevers waarbij het jaar 2020 op test Ja heeft gestaan zullen geen cumulatieve gegevens worden overgenomen naar het jaar 2021. Deze jaar overschrijdende cumulatieve gegevens (zoals vakantietoeslag) dienen per januari 2021 te worden vastgelegd. De juiste grondslag staat meestal op de laatste salarisstrook van 2020 van de vorige leverancier.

Deze cumulatieve grondslagen begin jaar (zoals vakantietoeslag, winstuitkering etc.) kunnen op de volgende manieren gemuteerd worden:

  1. via het scherm variabele gegevens
  2. via de browser variabele gegevens
  3. via de import variabele gegevens (het product Importeren variabele mutaties dient geactiveerd te zijn).

 

Afhankelijk van de grondslag en de berekeningswijze moeten de volgende componenten worden gevuld via de variabele gegevens.

Grondslag 1

(Omschrijvingen kunnen afwijken)

Grondslag 2

Grondslag

3 t/m 25

Toelichting

Cum grsl 1 (637)

Cum grsl 2 (638)

Cum grsl  (div)

Cumulatieve grondslag begin jaar

Cum pres grsl 1 (641)

Cum pres grsl 2 (642)

Cum pres grsl (div)

Cumulatieve periodieke reservering

Cum dt grsl 1 (645)

Cum dt grsl 2 (646)

Cum dt grsl (div)

Cumulatieve deeltijdfactor

De meest voorkomende methodieken Cumulatieve opbouw en Termijnberekening (Berekening via Deeltijd) staan hieronder beschreven. Meer bijzonderheden omtrent grondslagen staan beschreven in de handleiding Grondslagen op het helpdeskportaal.

 

Cumulatieve opbouw

  • Cumulatieve grondslag begin jaar:

Te vullen bij een periodieke opbouw van de grondslag. In deze component moet de cumulatieve opbouw worden ingevoerd van de componenten die samen de grondslag vormen.

Bijvoorbeeld:

Maandsalaris = 1000

Grondslag = maandsalaris

6 maanden al opgebouwd.

Cum. Grondslag = 6 * 1000 = 6000,00

 

  • Cumulatieve periodieke reservering:

Te vullen met de cumulatieve reservering, zijnde het bedrag dat cumulatief reeds als vakantietoeslag is opgebouwd. Alleen vullen indien in de regeling ook een periodieke reservering wordt toegepast (periodieke reservering = ja op het scherm van de grondslag).

Bijvoorbeeld:

Percentage = 8%

Cum. Grondslag € 6000,00 (zie hierboven)

Cum. Periodieke reservering = 6000,00 x 8% = 480,00

 

Onderstaande schermafdruk vanuit de browser variabele gegevens waarbij grondslag 1 in gebruik is voor vakantietoeslag en bovenstaande cumulaties bij PKN Braakman zijn verwerkt:

  • Termijnberekening(Berekening via Deeltijd)

Bij een termijnberekening waarbij gebruik gemaakt wordt van de cumulatieve deeltijdfactor, kan de cumulatieve deeltijdfactor aan het begin van het jaar worden opgegeven.

Indien iemand bijvoorbeeld 5 maanden fulltime in dienst is:

Bijvoorbeeld:

Cum. Deeltijdfactor = 500

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0