Nieuwe fondscomponenten uren en deeltijdfactor (update 4-1-2021)

Volgen

Er zijn twee nieuwe fondscomponenten in het leven geroepen. Het gaat om een uren en een deeltijdfactor component. Elk fonds krijgt deze twee componenten, het zijn nummers 2106 t/m 2140 voor de deeltijdfactor en 2141 t/m 2175 voor de uren.

Waarom?
We willen hiermee per fonds inzichtelijk maken wat de berekening is, zoals ook getoond wordt wat de franchise en grondslag is. De reden voor uitbreiding is het enorme verschil tussen met name pensioenfondsen in wat wel en niet pensioengevend is en wat zij ook verwachten in een pensioenaangifte.

Die verschillen zijn met de huidige componenten niet goed meer te onderscheiden. Te meer omdat er ook binnen fondsen/pensioenuitvoerders/vrijwillige aansluitingen verschillen kunnen zitten tussen berekeningen en/of gegevensaanlevering (pensioenaangifte). Ook bijzondere situaties vragen soms een andere verwerking/aanlevering.

Werking
Het werkt het alleen als de Soort fonds 'N.v.t.' is, dus nog geen speciale soort fondsen behalve de soort fonds 'Levensmiddelen'(zie Update 17-12-2020 . Daarnaast worden de herrekeneenheden Sv-dagen, Pensioendagen en Kalenderdagen buiten beschouwing gelaten. Vanaf 2021 worden de componenten wel standaard toegevoegd als je een nieuw fonds aanmaakt. Tevens zijn voor alle bestaande fondsen op cao niveau in 2021 deze componenten toegevoegd. Ook bij de zelf toegevoegde fondsen op LM of WG niveau zijn de componenten inmiddels toegevoegd.
Let wel dat dat het alleen is toe te passen onder de hierboven genoemde voorwaarden.

De nieuwe componenten vallen onder de categorie Output en zijn daardoor vervangend op te geven. Er is een wisselwerking tussen beide componenten, dus als je ze vervangend opgeeft dan moet je dat voor beide componenten doen. Hier is een controle voor toegevoegd bij de verloning, nl:

273; Uren component fonds is niet vervangend opgegeven terwijl deeltijdfactor fonds wel vervangend is opgegeven
274; Deeltijdfactor component fonds is niet vervangend opgegeven terwijl uren fonds wel vervangend is opgegeven

Pensioenaangifte
Bijkomend voordeel van de deze nieuwe componenten is dat we de uren in de pensioenaangifte doorgeven op basis van het uren component (resultaat). Deze hoeven dan niet meer apart berekend te worden wat een consistentere werking en meer inzicht geeft. Dit geldt voor nu alleen (!) voor het UPA pensioenaangiftebericht. Dat zijn de de 'Verloonde uren voor regeling' <AantVerlUPens/>, niet te verwarren met de Verloonde uren in het UPA bericht.

Berekening
De berekening voor de componenten voor soort fonds 'N.v.t.' is gelijk aan de standaardberekening voor de deeltijdfactor en uren.
Deeltijdfactor: Wordt gebaseerd op het resultaat van LC 156 Deeltijdfactor
Uren: Worden bepaald door de Normuren minus component 4 en 29 (onbetaald verzuim en uren TSF) en plus component 28 (meeruren). Eenheden (component 41 t/m 60) waar de Dagenindicatie op Uren voor SV-dagen/DT/gew staat, worden ook meegeteld. Uren op een bijzonder tarief strook worden niet meegenomen. 
Bij het vervangend opgeven van beide componenten vervalt bovenstaande en wordt er gerekend met de vervangende waarde.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0