Update 17-12-2020

Volgen

Vanavond vindt er een update van Loket.nl plaats. Rond 21.30 uur is de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. de volgende zaken op:

 

Aanpassing overzicht Werkkostenregeling

Bij een maandverwerking werd op het overzicht werkkostenregeling ook periode 13 getoond. Omdat in deze kolom onterecht gegevens werden opgenomen wordt periode 13 in geval van maandverloning niet meer getoond op het overzicht.

 

Nieuw soort fonds voor Levensmiddelen

We leveren een nieuw soort fonds op voor Levensmiddelen. Die voorziet in de wijziging die dit jaar is doorgevoerd door AZL waarbij nabetaald verlof uren en uitbetaalde vakantieuren niet meer meetellen voor de pensioenberekening van de Levensmiddelen. Het soort fonds wordt door ons in 2021 gevuld op cao niveau. Voor 2020 niet. Dat kun je eventueel zelf doen als dat gewenst is, dit zal namelijk herrekeningen tot gevolg hebben.

Als je volledige gebruik wilt maken van het nieuwe soort fonds, dan moet je ook gebruik maken van de nieuwe fondscomponenten. De toelichting daarvan lees je HIER. Voeg deze twee componenten toe voor het fondsnummer waar je soort fonds Levensmiddelen vult. 

De uren die berekend worden, worden ook 1 op 1 doorgegeven in het UPA bericht.

 

Component 773 BTL PR VV

Vanaf het jaar 2021 zal component 773 getoond worden in de gemaximeerde vorm. In 2020 is de salarysplit aangepast en daarbij werd lc 773 nog ongemaximeerd getoond. Dit gaf een vertekend beeld in de loonstaat, maar om geen onnodige herrekeningen te creëren is de maximering van dit component naar 2021 verschoven.

Import nieuwe werknemers via loonaangiftebericht 2021

De aanpassingen voor de loonaangifte voor 2021 hebben we nu ook doorgevoerd in de importfunctie van concept werknemers. Dus in het nieuwe jaar kun je loonaangifteberichten van 2021 gebruiken voor deze importfunctie.

 

Automatisch proces activeren p13 met normuren verdeling

Bij 4-weken werkgevers waarvoor de 53e week niet werd toegepast en het journaalprofiel wordt gebruikt met een normuren verdeling, kwam een foutmelding bij het activeren van het automatisch proces voor periode 13. Dat hebben we nu verholpen.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0