Werktijdverkorting

Volgen

Wat betekent de verwerking van Werktijdverkorting voor de salarisverwerking? De uitkering WW kan in Loket.nl worden verwerkt door gebruik te maken van de componenten Uren WW (26) en Uitk. WW (93).

Je kunt ervoor kiezen de uitkering vervangend op te geven of Loket.nl de berekening te laten uitvoeren. In dat laatste geval dien je de Sociale Uitkering WW voor betreffende Administratie of Loonmodel in te richten. Deze is vergelijkbaar met de inrichting van ZW (eigen risico).

Voor de verwerking van de WW uitkering zijn er 2 opties:

  • Verwerking onder hetzelfde nr. IKV als waaronder het salaris wordt betaald.
  • Verwerking onder een 2de nr. IKV.

Het is verstandig om de werknemer onder 2 nr. inkomstenverhoudingen op te nemen in de loonaangifte. De werknemer is nog in dienst en je betaalt hem, naast ander loon, namens UWV een WAO-, WIA of WW-uitkering (een zogenoemde werkgeversbetaling). Voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen tel je de werkgeversbetaling op bij het andere loon dat je je werknemer betaalt, zoals regulier Loon / Salaris of een aanvulling op een uitkering. De werkgeversbetaling voor de WAO, WIA en WW telt echter niet mee voor het jaarloon voor het lage inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). Als je het loon en de werkgeversbetaling niet splitst, loop je voor deze werknemer misschien het (jeugd-)LIV mis. Werkgeversbetalingen voor de ZW tellen wel mee voor het jaarloon voor het (jeugd-)LIV. Als u de werknemer namens UWV een ZW-uitkering betaalt naast ander loon, hoeft u de inkomstenverhouding dus niet te splitsen.

De uitkering WW betreft een Werkgeversbetaling. Hierop is de lage Awf-premie van toepassing. Ook hiervoor kan het noodzakelijk zijn om met een extra IKV te werken. Gebruik in dat geval ook de speciale inkomstenverhouding 33 (uitkering in het kader van de WW).

Krijg je tijdens het verlonen de foutmelding: (15) KLEUR LOONBELASTING TABEL IS ONJUIST , KLEUR MOET WIT ZIJN. Dan kun je een ticket sturen om deze foutmelding uit te laten schakelen. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0