Loonmodelniveau: Sociale uitkering

Volgen

In Loket.nl is het mogelijk om de toepassing van de sociale uitkeringen, zoals ziekengeld, nader vast te leggen indien de cao hierin niet voorziet.


Inrichting werkgever- en loonmodelniveau
Zie tabblad Wg of Lm -> Regelingen -> Sociale uitkering

De uitkering ZW is gesplitst in ZW eigen risico en ZW vangnet. De diverse uitkeringen kunnen vervolgens worden ingericht op de volgende punten:

 • Soort uitkeringsgrens
  Wettelijke regeling
  , Afwijkend of niet van toepassing (n.v.t.).
 • Afw. Uitkeringsdagloon
  Indien de uitkeringsgrens Afwijkend is dan kan hier het afwijkende dagloon worden ingevoerd.
 • Uitkeringspercentage
  Hierin staat het uitkeringspercentage. Dit kan worden overschreven.
 • Suppleren
  Indien de uitkering moet worden aangevuld dan kan hier gekozen worden voor Suppleren (netto)
  of Suppleren (bruto). In het andere geval kies je voor Niet suppleren.
 • Suppletie tot %
  Indien Suppleren van toepassing is dan kan hier het percentage aangegeven worden tot welk percentage moet worden aangevuld.

 

Inrichting werknemerniveau
Op werknemerniveau kan vervolgens weer afgeweken worden van bovenstaande inrichting op werkgever- of loonmodelniveau. Zo kan je bijvoorbeeld bij langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer terugvallen op een ander uitkeringspercentage; zie dienstverband Arbeidsvoorwaarden                                 -> Verzekeringen > Sociale uitkering.

In dit scherm kan de ingangsdatum worden vermeld vanaf welk moment de afwijkende gegevens van toepassing moeten zijn. De gegevens die hier worden opgegeven vervangen de eventuele gegevens zoals die op werkgever-, loonmodel- of cao-niveau als standaard zijn gedefinieerd.

Als de gegevens niet bij aanvang van een verloningsperiode, maar in de loop hiervan moet worden aangepast dan kan dit wel worden vastgelegd. Loket.nl zal dan over de gehele verloningsperiode rekening houden met dit aangepaste gegeven. Het is in dat geval mogelijk om het uitkerings- en suppletiepercentage eenmalig via de loonvariabelen van de werknemer te muteren, zodat voor de gebroken periode met herrekende percentages kan worden gerekend. Je treft de mogelijkheid om deze percentages toe te passen aan op werknemerniveau onder Salarisverwerking -> Variabele gegevens -> SUPPL.PERC.ZW (221) en UITK.PERC.ZW (225).

Met behulp van de looncomponenten DOORBET.ZIEKTE (390) en SUPPL.ZIEKTE (391) beschik je tevens over de mogelijkheid om de ziekengeldbedragen vervangend op te geven.

Indien een bruto uurloon is overeengekomen (o.a. oproepkrachten) dan zal dit uurloon als basis worden genomen voor het vaststellen van het dagloon voor ziekengeld. Het is dus niet noodzakelijk (maar het kan wel) om in dit geval zelf een dagloon te berekenen en op te geven.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 2