Loonmodelniveau: Sociale uitkering

Volgen

In Loket.nl is het mogelijk om de toepassing van de sociale uitkeringen, zoals ziekengeld, WAO/WIA maar ook Aanvullend geboorteverlof nader vast te leggen indien de cao hierin niet voorziet.


Inrichting werkgever- en loonmodelniveau

Zie in Loket Classic het tabblad Adm of Lm -> Regelingen -> Sociale uitkering

Diverse uitkeringen kunnen vervolgens worden ingericht op de volgende punten:

 • Soort uitkeringsgrens
  Wettelijke regeling
  , Afwijkend of niet van toepassing (n.v.t.). Volg je de wettelijke regeling dan wordt er rekening gehouden met het maximum uitkeringsdagloon.
 • Afw. Uitkeringsdagloon
  Indien de uitkeringsgrens Afwijkend is dan kan hier het afwijkende dagloon worden ingevoerd.
 • Uitkeringspercentage
  Hierin staat het uitkeringspercentage. Dit kan worden overschreven.
 • Suppleren
  Indien de uitkering moet worden aangevuld dan kan hier gekozen worden voor Suppleren (netto)
  of Suppleren (bruto). In het andere geval kies je voor Niet suppleren.
 • Suppletie tot %
  Indien Suppleren van toepassing is dan kan hier het percentage aangegeven worden tot welk percentage moet worden aangevuld.

Aandachtspunten

 • De uitkering ZW is gesplitst in ZW eigen risico en ZW vangnet (100%).
 • Bij Aanvullend geboorteverlof is suppletie niet mogelijk. Wil je >70% uitkeren dan kun je hiervoor het uitkeringspercentage aanpassen. Uiteraard kan dat ook op werknemerniveau. Zie hieronder.
  Om gebruik te maken van Aanvullend geboorteverlof dien je gebruik te maken van Uren aanv.gebv. (comp. 4100) en Aanv.geb.verlf (comp. 1100) Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een vervangend uurloon op te voeren. Je kunt hier meer vinden over het gebruik van deze regeling

Inrichting werknemerniveau

Op werknemerniveau kan vervolgens weer afgeweken worden van bovenstaande inrichting op werkgever- of loonmodelniveau. Zo kan je bijvoorbeeld bij langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer terugvallen op een ander uitkeringspercentage; zie dienstverband
Arbeidsvoorwaarden -> Verzekeringen -> Sociale uitkering.

In dit scherm kan de ingangsdatum worden vermeld vanaf welk moment de afwijkende gegevens van toepassing moeten zijn. De gegevens die hier worden opgegeven vervangen de eventuele gegevens zoals die op werkgever-, loonmodel- of cao-niveau als standaard zijn gedefinieerd.

Als de gegevens niet bij aanvang van een verloningsperiode, maar in de loop hiervan moet worden aangepast dan kan dit wel worden vastgelegd. Loket.nl zal dan over de gehele verloningsperiode rekening houden met dit aangepaste gegeven. Het is in dat geval mogelijk om het uitkerings- en suppletiepercentage eenmalig via de loonvariabelen van de werknemer te muteren, zodat voor de gebroken periode met herrekende percentages kan worden gerekend. Je treft de mogelijkheid om deze percentages toe te passen aan op werknemerniveau onder Salarisverwerking -> Variabele gegevens -> SUPPL.PERC.ZW (221) en UITK.PERC.ZW (225).

Met behulp van de looncomponenten DOORBET.ZIEKTE (390) en SUPPL.ZIEKTE (391) beschik je tevens over de mogelijkheid om de ziekengeldbedragen vervangend op te geven.

Indien een bruto uurloon is overeengekomen (o.a. oproepkrachten) dan zal dit uurloon als basis worden genomen voor het vaststellen van het dagloon voor ziekengeld. Het is dus niet noodzakelijk (maar het kan wel) om in dit geval zelf een dagloon te berekenen en op te geven.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0