Hoe verwerk je een uitdiensttreding?

Volgen

Indien een werknemer uit dienst gaat, dient het veld datum uit dienst(laatst gewerkte dag) en de Reden aangifte en in sommige gevallen dient aanvullend naast de standaard reden aangifte ook Reden te worden ingevuld: Hiervoor ga je op werknemersniveau naar de startpagina en klik je op het mceclip1.png icoon achter Dienstverband details. Vervolgens verschijnt het volgende menu.

mceclip0.png

Loket.nl zal een controle uitvoeren of er nog mutaties aanwezig zijn met een latere ingangsdatum dan de datum uit dienst. Als dit het geval is, dienen deze mutaties eerst verwijderd te worden voordat Loket.nl de datum uit dienst accepteert.


Correctie datum uit dienst

Indien je een foutieve datum uit dienst hebt opgegeven, kun je eenvoudig deze datum corrigeren.
Via Werknemer - Start - klik je op Correctie datum uit dienst.

1.jpg

Vervolgens kun je de datum uit dienst leegmaken of voorzien van de juiste datum uit dienst.
Wanneer een werknemer al is afgesloten en er een correctie datum uit dienst wordt uitgevoerd, kan Loket.nl niet met terugwerkende kracht toch een nieuw dienstverband voor een transitievergoeding aanmaken. Om dit toch te bewerkstelligen is het volgende:
- Kies voor correctie datum uit dienst en maak dit veld leeg. Zet hierbij Reden, Reden aangifte en Ziek uit dienst op n.v.t. en sla dit op.
- Meldt daarna de werknemer opnieuw uit dienst met de juiste datum uit dienst. Wanneer je nu kiest voor 'Ja' bij het veld 'Nieuw dienstverband voor transitievergoeding aanmaken' wordt er wel een nieuw dienstverband aangemaakt.Uit dienst met recht op transitievergoeding

Indien er voor deze werknemer een transitievergoeding uitbetaald dient te worden zet je tijdens de uitdienstmelding het veld Nieuw dienstverband voor transitievergoeding aanmaken op ‘Ja’.
Loket.nl zal vervolgens een nieuw dienstverband aanmaken conform onderstaande vereiste voor het verlonen van een transitievergoeding:

  • Het nummer IKV wordt met 1 verhoogd.
  • Het loon wordt tegen de groene tabel afgerekend
  • Loonheffingskorting wordt overgenomen van het voorgaande dienstverband
  • Indicatie Oproep-/invalkracht wordt op nee gezet
  • Verzekeringsindicaties ZW,WW, WAO worden op niet verzekerd gezet. de ZVW blijft op C/K verzekeringsplicht, normaal tarief staan.
  • Speciale inkomstenverhouding = 62 (ontslagverg./transitieverg.)
  • Datum einde dienstverband is gelijk aan datum in dienst
  • Reden einde dienstverband is code 12 (een andere hiervoor niet genoemde reden)

Mocht de betreffende werknemer gedeeltelijk uit dienst gaat en niet volledig, pas dan eerst de arbeidstijd aan op het oorspronkelijke dienstverband, meld de werknemer hierna uit dienst conform bovenstaande. Dit zorgt ervoor dat Loket.nl automatisch het dienstverband aangemaakt voor het kunnen uitbetalen van de transitievergoeding.
Maak hierna de uitdiensttreding van het oorspronkelijke dienstverband ongedaan. De werknemer gaat immers niet volledig uit dienst.


Opvoeren bedrag aan transitievergoeding

Het enige wat nog overblijft is het ingeven van een variabel component t.b.v. het bedrag aan transitievergoeding. Dit kun je eenvoudig bepalen m.b.v. de rekentool die opgenomen is in Loket.nl. Zie hiervoor betreffende onderwerp in het helpdeskportaal

Indien een werknemer een datum uit dienst heeft (ongeacht welke datum dit is), worden de gewerkte uren d.m.v. de functie Berekenen uren automatisch naar rato van de verwerkingsperiode berekend. Om het aantal uren juist te kunnen bepalen adviseren wij de functie Automatische processen activeren (Werkgever → Salarisverwerking → Automatische processen activeren) in ieder geval net voor het opstarten van de loonverwerking uit te voeren.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1