Hoe verwerk je een uitdiensttreding?

Volgen

Indien een werknemer uit dienst gaat, dient het veld datum uit dienst(laatst gewerkte dag) en de Reden aangifte en in sommige gevallen dient aanvullend naast de standaard reden aangifte ook Reden te worden ingevuld: Hiervoor ga je naar Werknemer -> Dienstverband -> Uit dienst en klik je op de button Uit dienst melden.

2.JPG

3.JPG

Loket.nl zal een controle uitvoeren of er nog mutaties aanwezig zijn met een latere ingangsdatum dan de datum uit dienst. Als dit het geval is, dienen deze mutaties eerst verwijderd te worden voordat Loket.nl de datum uit dienst accepteert.


Correctie datum uit dienst

Indien je een foutieve datum uit dienst hebt opgegeven, kun je eenvoudig deze datum corrigeren.
Via Werknemer - Dienstverband - Uit dienst klik je op de wijzig knop en muteer je de datum uit dienst.

3.JPG

Uit dienst met recht transitievergoeding

Indien er voor en werknemer een transitievergoeding uitbetaald dient te worden zet je tijdens de uitdienstmelding het veld Nieuw dienstverband voor transitievergoeding aanmaken op ‘Ja’.
Loket.nl zal vervolgens een nieuw dienstverband aanmaken conform onderstaande vereiste voor het verlonen van een transitievergoeding:

  • Het nummer IKV wordt met 1 verhoogd.
  • Het loon wordt tegen de groene tabel afgerekend
  • Loonheffingskorting wordt overgenomen van het voorgaande dienstverband
  • Indicatie Oproep-/invalkracht wordt op nee gezet
  • Verzekeringsindicaties ZW,WW, WAO worden op niet verzekerd gezet. de ZVW blijft op C/K verzekeringsplicht, normaal tarief staan.
  • Speciale inkomstenverhouding = 62 (ontslagverg./transitieverg.)
  • Datum einde dienstverband is gelijk aan datum in dienst
  • Reden einde dienstverband is code 12 (een andere hiervoor niet genoemde reden)

Mocht de betreffende werknemer gedeeltelijk uit dienst gaat en niet volledig, pas dan eerst de arbeidstijd aan op het oorspronkelijke dienstverband, meld de werknemer hierna uit dienst conform bovenstaande. Dit zorgt ervoor dat Loket.nl automatisch het dienstverband aangemaakt voor het kunnen uitbetalen van de transitievergoeding. Maak hierna de uitdiensttreding van het oorspronkelijke dienstverband ongedaan. De werknemer gaat immers niet volledig uit dienst.


Opvoeren bedrag aan transitievergoeding

Het enige wat nog overblijft is het ingeven van een variabel component t.b.v. het bedrag aan transitievergoeding. Dit kun je eenvoudig bepalen m.b.v. de rekentool die opgenomen is in Loket.nl. Zie hiervoor betreffende onderwerp in het helpdeskportaal

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0