Pensioenaangifte APG

Volgen

Loket.nl maakt gebruik van de pensioenaangifte van het APG.  APG is de pensioenuitvoerder van o.a. ABP (APG O&O), APG SPW, APG Bouw, APG Schoonmaak en APG Architecten. Het APG vraagt voor de werkgevers die zijn aangesloten maandelijks complete standen van de salarisadministratie uit.

Handleiding APG pensioenaangifte

Voor alle bijzonderheden omtrent het omgaan met bijzondere situaties en APG aanlevering verwijzen we je naar de handleiding die je kan vinden op https://pensioenaangifte.apg.nl/.

Klantgroep en klantgroepnummer

Om de gegevensuitwisseling APG te activeren dient in de administratie op het tabblad Algemene gegevens klantgroep ABP (APG O&O), APG SPW, APG Bouw , APG PFAB (Architecten) of APG Schoonmaak en het klantgroepnummer te zijn ingevoerd.

Om de pensioenaangifte te kunnen doen in Loket.nl moeten ook de gegevens onder Externe partij gevuld te worden met ABP (OenO), APG-Bouw, APG SPW, APG Architecten of APG-Schoonmaak. Tevens moet het veld Wijze PLO te worden gevuld (individueel of collectief).

Bij APG-Bouw is het ook verplicht om de cao voor klantgroep in te vullen.

Let op: Afbouw is CAO-code 2

Toevoegen producten

De nieuwe gegevensuitwisselingsmethodiek APG heeft grote gelijkenis met de loonaangifte. Zodra een salarisverwerking is goedgekeurd bestaat de mogelijkheid om de APG Pensioenaangifte aan te maken. Naast de Klantgroep en de Externe partij is het ook belangrijk om twee producten te activeren bij de werkgever. Het gaat dan om het product APG Pensioenaangifte (802) en het product Salarisverwerking Bouw/Schoonmaak (44) of Salarisverwerking ABP (41).

Pensioenaangifte APG verwerken

De rechten die een gebruiker nodig heeft om de pensioenaangifte te verwerken c.q. te raadplegen zijn:

  • Aanmaken pensioenaangifte
  • Bevestigen pensioenaangifte
  • Raadplegen pensioenaangifte
  • Collectieve pensioenaangifte

Aanmaken pensioenaangifte

Het aanmaken van de pensioenaangifte kan via het tabblad Salarisverwerking -> Pensioenaangifte. De eerste actie is Aanmaken, de eerstvolgende periode die aangemaakt kan worden, zal vervolgens worden getoond.

Raadplegen en bevestigen pensioenaangifte

De openstaande pensioenaangifte kun je eventueel raadplegen via het overzicht en kan bevestigd worden als deze naar APG verstuurd mag worden.

Deactiveren pensioenaangifte

Indien een pensioenaangifte is aangemaakt en goedgekeurd maar nog niet is verzonden (1e volgend op kalendermaand) en toch blijkt dat de aangemaakte pensioenaangifte niet juist of volledig is (bijvoorbeeld omdat er nog een extra salarisrun moet worden meegenomen voor de betreffende pensioenaangifteperiode) is het mogelijk een APG pensioenaangifte te deactiveren (Acties -> De-activeren). De pensioenaangiften zijn ook te deactiveren als er bijvoorbeeld gegevens gecorrigeerd moeten worden. Let op, het deactiveren en opnieuw aanmaken van de pensioenaangiften voor de Bouw en Schoonmaak wijkt af ten opzichte van ABP OenO. Bij Bouw en Schoonmaak is het namelijk wel mogelijk om een gedeactiveerde periode opnieuw aan te maken, bij OenO wordt de eerstvolgende periode aangemaakt.

Aanlevering bevestigde APG pensioenaangifte en responseberichten

Om het kwartier worden de bevestigde pensioenaangiften verzonden die nog niet verzonden zijn. Tevens wordt er gekeken naar de responseberichten van de pensioenaangifte. Als er responseberichten zijn, worden deze getoond in Loket.nl bij de bevestigde pensioenaangifte.

APG dummy pensioenaangifte

In de situatie dat er tijdelijk geen dienstverbanden zijn die aangeleverd moeten worden kun je zelf een “dummy” APG pensioenaangifte plaatsen.

Met een dummy sla je administratief een periode over. Om een dummy te plaatsen kun je navigeren naar Salarisverwerking -> Pensioenaangifte -> Acties -> Dummy aangifte.

Het betreft situaties waarbij er minimaal één APG pensioenaangifte is aangeleverd en er daarna tijdelijk geen personeel premieplichtig is voor het APG.

APG Verbijzonderingscode Inkomstenverhouding

In de pensioenaangifte wordt een code meegenomen voor de verbijzondering. Voor werknemers (WNE), oproepkrachten (OPK) en DGA’s (DGA)* wordt de verbijzondering automatisch meegenomen in de pensioenaangifte, in andere bijzondere situaties zoals ouderschapsverlof, levensloopverlof , ziek e.d. kun je de verbijzondering zelf aangeven bij de werknemer.

De verbijzondering kun je onder Salarisverwerking -> Diversen aangeven.

Collectieve pensioenaangifte APG

Onder het tabblad Collectief kun je collectief de Pensioenaangifte aanmaken en afwikkelen.

Overzichten APG Pensioenaangifte

Het is mogelijk om een overzicht op te vragen bij de openstaande en de bevestigde pensioenaangifte.  In het overzicht is zichtbaar welke verloningsruns in de pensioenaangifte APG zijn opgenomen en daarnaast worden de belangrijkste gegevens per werknemer getoond.

De Pensioenaangifte APG-O&O bestaat uit aanlevering van gegevens aan Loyalis (indien werknemers zijn aangesloten bij één van de Loyalis fondsen zoals IPAP), in de overzichten te herkennen aan opdrachtgever 1000 en aanlevering van gegevens aan ABP, in de overzichten te herkennen aan opdrachtgever 1001.

Tevens is het mogelijk om het XML bericht van de APG Pensioenaangifte te downloaden bij de openstaande en de bevestigde pensioenaangiften. Zo kun je het bericht in zijn geheel raadplegen.

Terugkoppeling APG

Technische bevindingen koppelt het APG terug naar Loket.nl maar inhoudelijke bevindingen worden door het APG per e-mail teruggekoppeld naar de uitvoerder van de salarisadministratie.

Ook kan de uitvoerder van de salarisadministratie toegang krijgen tot een webapplicatie van het ABP waarin de aangeleverde gegevens vanuit Loket.nl kunnen worden ingezien en de actuele stand per maand. Daarnaast kunnen de eventuele foutmeldingen bekeken worden en de documenten die in de verschillende dossiers zijn opgenomen.

Signalen en foutmeldingen APG

Je kunt te maken krijgen met signalen en foutmeldingen vanuit het APG. Om je te helpen met het oplossen van de fouten en signalen in de aanlevering APG Bouw en Schoonmaak vind je op het helpdeskportaal Signalen/foutmeldingen APG een lijst met de oplossingen die bij ons bekend zijn. We zullen deze lijst indien nodig aanvullen.

Mocht je er met onderstaande oplossingen niet uit komen, dan kun je een ticket indienen met de signaalcode(s). Hiervoor hebben we verschillende gegevens nodig. Als je wilt weten welke gegevens wij nodig hebben klik dan hier.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0