Pensioenaangifte APG

Volgen

APG

Loket.nl maakt gebruik van de pensioenaangifte van het APG.  APG is de pensioenuitvoerder van o.a. ABP (O&O), SPW, Bouw, Schoonmaak, Architecten en PWRI. Het APG vraagt voor de werkgevers die zijn aangesloten maandelijks complete standen van de salarisadministratie uit.

Handleiding APG pensioenaangifte

Voor alle bijzonderheden omtrent het omgaan met bijzondere situaties en APG aanlevering verwijzen we je naar de handleiding die je kan vinden op https://pensioenaangifte.apg.nl/.

In het APG portaal moet ook een Leverancierscode aangegeven worden. Dat zijn vaste nummers van Loket.nl(!). Deze hoef je niet zelf aan te vragen. Weet je niet welk nummer voor jullie omgeving gevuld moet worden, neem dan contact op met onze helpdesk.

Klantgroep en klantgroepnummer

Om de gegevensuitwisseling APG te activeren dient in de administratie op het tabblad Algemene gegevens klantgroep ABP (O&O), APG SPW, APG Bouw , APG PFAB (Architecten), APG Schoonmaak of APG PWRI en het klantgroepnummer te zijn ingevoerd.

Ook de gegevens onder Externe partij moeten gevuld te worden met APG O&O (ABP), APG SPW, APG Bouw , APG PFAB (Architecten), APG Schoonmaak of APG PWRI. Tevens moet het veld Wijze PLO te worden gevuld (individueel of collectief).

Bij APG-Bouw is het ook verplicht om de cao voor klantgroep te vullen. Zie schema:

CAO Code

Omschrijving

1

Bouw

2

Afbouw

3

Natuursteen

4

Bitumineuze en kunststofdakbedekking

5

Mortel en morteltransport (40 uur)

6

UTA

9

Timmerfabrieken

17

UTA (Uitzendkrachten)

36

Mortel en morteltransport (36 uur)

48

Baksteenindustrie

80

Vrijwillige aansluiting (38 uur)  ---- niet via Loket

91

Vrijwillige deelname UTA

92

Bouw (Uitzendkrachten)

93

Zelfstandigen Natuursteen (Halfjaar) ---- niet via Loket

94

Zelfstandigen Afbouw (Halfjaar) ---- niet via Loket

 

Toevoegen producten

De nieuwe gegevensuitwisselingsmethodiek APG heeft grote gelijkenis met de loonaangifte. Zodra een salarisverwerking is goedgekeurd bestaat de mogelijkheid om de APG Pensioenaangifte aan te maken. Naast de Klantgroep en de Externe partij is het ook belangrijk om twee producten te activeren bij de werkgever. Het gaat dan om het product APG Pensioenaangifte (802) en het product Salarisverwerking Bouw/Schoonmaak (44) of Salarisverwerking ABP (41).

Voor ABP, SPW, Bouw, PFAB en PWRI is het ook nodig om looncomponent 61 toe te voegen als deze niet aanwezig is.

 

Pensioenaangifte APG verwerken

De rechten die een gebruiker nodig heeft om de pensioenaangifte te verwerken c.q. te raadplegen zijn:

  • Aanmaken pensioenaangifte
  • Bevestigen pensioenaangifte
  • Raadplegen pensioenaangifte
  • Collectieve pensioenaangifte

Aanmaken pensioenaangifte

Het aanmaken van de pensioenaangifte kan via het tabblad Salarisverwerking -  Pensioenaangifte. De eerste actie is Aanmaken, de eerstvolgende periode die aangemaakt kan worden, zal vervolgens worden getoond.

pensioenaangifte_aanmaken.JPG

 

Raadplegen en bevestigen pensioenaangifte

De openstaande pensioenaangifte kun je eventueel raadplegen via het overzicht en kan goedgekeurd worden als deze naar APG verstuurd mag worden.

Pensioen_detail.JPG

 

Deactiveren pensioenaangifte

Indien een pensioenaangifte is aangemaakt en goedgekeurd maar nog niet is verzonden (1e volgend op kalendermaand) en toch blijkt dat de aangemaakte pensioenaangifte niet juist of volledig is (bijvoorbeeld omdat er nog een extra salarisrun moet worden meegenomen voor de betreffende pensioenaangifteperiode) is het mogelijk om in Loket Classic een APG pensioenaangifte te deactiveren (Acties à De-activeren). De pensioenaangiften zijn ook te deactiveren als er bijvoorbeeld gegevens gecorrigeerd moeten worden. Let op, het deactiveren en opnieuw aanmaken van de pensioenaangiften voor de Bouw en Schoonmaak wijkt af ten opzichte van ABP O en O. Bij Bouw en Schoonmaak is het namelijk wel mogelijk om een gedeactiveerde periode opnieuw aan te maken, bij O en O wordt de eerstvolgende periode aangemaakt.

 

Aanlevering bevestigde APG pensioenaangifte en responseberichten

Om het kwartier worden de bevestigde pensioenaangiften verzonden die nog niet verzonden zijn. Tevens wordt er gekeken naar de responseberichten van de pensioenaangifte. Als er responseberichten zijn, worden deze getoond in Loket.nl bij de bevestigde pensioenaangifte.

 

APG dummy pensioenaangifte

In de situatie dat er tijdelijk geen dienstverbanden zijn die aangeleverd moeten worden voor het pensioen kun je zelf een “dummy” APG pensioenaangifte plaatsen.

Met een dummy sla je administratief een periode over. Om een dummy te plaatsen kun je navigeren naar Salarisverwerking à Pensioenaangifte à Acties à Dummy aangifte.

 

Het betreft situaties waarbij er minimaal één APG pensioenaangifte is aangeleverd en er daarna tijdelijk geen personeel premieplichtig is voor het APG.

 

APG Verbijzonderingscode Inkomstenverhouding

In de pensioenaangifte wordt een code meegenomen voor de verbijzondering. Voor werknemers (WNE), oproepkrachten (OPK) en DGA’s (DGA)* wordt de verbijzondering automatisch meegenomen in de pensioenaangifte, in andere bijzondere situaties zoals ouderschapsverlof, levensloopverlof , ziek e.d. kun je de verbijzondering zelf aangeven bij de werknemer.

De verbijzondering kun je onder Salarisverwerking à Diversen aangeven.

De verbijzonderingscodes die getoond worden onder Diversen zijn afhankelijk van de klantgroep. De verbijzonderingscodes verschillen namelijk voor Bouw en Schoonmaak.

*  De verbijzonderingscode DGA kent Schoonmaak niet.

  

Collectieve pensioenaangifte APG

In Loket Classic kun je in het tabblad Collectief de Pensioenaangifte collectief aanmaken en afwikkelen.

 

Overzichten APG Pensioenaangifte

Het is mogelijk om een overzicht op te vragen bij de openstaande en de bevestigde pensioenaangifte.  In het overzicht is zichtbaar welke verloningsruns in de pensioenaangifte APG zijn opgenomen en daarnaast worden de belangrijkste gegevens per werknemer getoond.

De Pensioenaangifte APG-O&O bestaat uit aanlevering van gegevens aan Loyalis (indien werknemers zijn aangesloten bij één van de Loyalis fondsen zoals IPAP), in de overzichten te herkennen aan opdrachtgever 1000 en aanlevering van gegevens aan ABP, in de overzichten te herkennen aan opdrachtgever 1001.

 

Tevens is het mogelijk om het XML bericht van de APG Pensioenaangifte te downloaden bij de openstaande en de bevestigde pensioenaangiften. Zo kun je het bericht in zijn geheel raadplegen.

 

Terugkoppeling APG

Technische bevindingen koppelt het APG terug naar Loket.nl maar inhoudelijke bevindingen worden door het APG per e-mail teruggekoppeld naar de uitvoerder van de salarisadministratie.

Tevens worden de responses teruggestuurd via de e-mailstroom die nu al gebruikt wordt voor de UPA pensioenaangifteberichten. Via Providerniveau à Providergegevens à Overig kun je voor 5 e-mailsoorten, 1 of meerdere e-mailadressen vastleggen. Vul hier het e-mailadres van de provider om alle(!) berichten van de APG pensioenaangifteberichten voor een bepaalde soort te ontvangen.

Daarnaast  is het mogelijk om de e-mail meldingen rechtstreeks naar de werkgever te sturen via Salarisverwerking -> Emailadressen (WG niveau). We adviseren in het laatste geval om naast het e-mailadres van de werkgever het e-mailadres van de provider vast te leggen

Wil je meer weten over het invoeren en aanpassen van de e-mailteksten? Raadpleeg het artikel E-mailteksten op het helpdeskportaal.

Zijn er foutmeldingen? Los dit op in de salarisadministratie. Zorg dat de mutaties in een goedgekeurde loonrun worden verwerkt. Maak wel onderscheid tussen de fouten die met terugwerkende kracht nog gecorrigeerd kunnen worden of fouten die initieel in de betreffende periode gecorrigeerd moeten worden. In dat laatste geval zal de correctie echt initieel in de betreffende verloond moeten worden.

Let op: De soorten worden voor zowel UPA als APG berichten gebruikt. Je legt dus eenmalig een e-mailadres vast per soort, deze geldt dan voor beide pensioenaangiftesoorten.

Signalen en foutmeldingen APG

Je kunt te maken krijgen met signalen en foutmeldingen vanuit het APG. Om je te helpen met het oplossen van de fouten en signalen in de aanlevering APG Bouw en Schoonmaak kun je een ticket indienen met de signaalcode(s). Hiervoor hebben we verschillende gegevens nodig. Als je wilt weten welke gegevens wij nodig hebben klik dan hier.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0