E-mailteksten

Volgen

13-06-2019: Logo's toevoegen aan e-mailteksten verder toegelicht

17-10-2017: oude e-mailteksten die voor 4 oktober gebruikt konden worden staan niet meer in dit artikel.

Voor een aantal acties bestaat de mogelijkheid om hiervan e-mailberichten te genereren. In de volgende gevallen kunnen mailberichten worden verstuurd:

 1. Verlonen
 2. Loonaangifte
 3. Toegang Loket.nl
 4. Toegang Werknemerloket
 5. Verlofaanvraag
 6. Signalen.
 7. Pensioenaangifte
 8. Nieuwe journaalprofiel
 9. Downloaden Werkgevergegevens
 10. Workflows
 11.  Signaal bij toegevoegd document
 12. Klaar met muteren
 13. Overig
 14. Preboarding

In Loket.nl kan per bovengenoemde categorie op providerniveau of op werkgeverniveau (voor afwijkende teksten) een afzonderlijk e-mailbericht worden gedefinieerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een afzendmailadres op te geven (zie de informatie onderaan deze pagina).

LET OP: Bij een afwijkend afzendmailadres moet Loket.nl toestemming hebben om mails te versturen vanuit dat mailadres. Als dit niet ingesteld is, kan het zijn dat de mail niet aankomt of als onveilig bestempeld wordt. Zie de informatie onderaan deze pagina.

Providerniveau

Loket.nl -> Providergegevens -> Overig -> Emailteksten

Werkgeverniveau

Loket.nl -> Werkgever -> Beheer -> Emailteksten

HTML code

Voor een juiste layout kan HTML code gebruikt worden in de e-mailtekst. Hierbij enkele voorbeeldcodes:

 • Enter:     <br/>
 • Link:       <a href="url">link tekst</a>
 • Logo:     <img align=“none” src=“http://www.loket.nl/voorbeeld.jpg" alt=“Naam van logo" style="width:300px;height:200px">
 • Bold:      <b>Deze tekst is vetgedrukt.</b>  of  <strong>Deze tekst is vetgedrukt.</strong>
 • Cursief:  <i>Deze tekst is cursief.</i>  of  <em>Deze tekst is cursief.</em>
 • Kleur:     <font color="#339900">Hier komt de tekst.</font>

Van onderstaande voorbeelden is de gehele HTML code terug te vinden in de bestanden voorbeeld1.txt, voorbeeld2.txt, etc. onderaan dit bericht. Aandachtspunt bij het gebruik van afbeeldingen (zoals een logo) in de e-mailtekst: de afbeelding dient voor de ontvanger openbaar beschikbaar te zijn op het internet anders kan deze niet getoond worden.

Voorbeeld 1:

Voorbeeld 1.PNG 

Voorbeeld 2:

Voorbeeld 2.PNG 

Voorbeeld 3:

Voorbeeld 4.PNG 

Voorbeeld 4:

Voorbeeld 3.PNG 

 Het werken met een html code oogt lastig. Om het makkelijker te maken, kun je gebruik maken van diverse online tools. Hieronder is één hiervan toegelicht.

Stap 1:
Ga naar de URL:   https://www.tiny.cloud/docs/demo/full-featured/

Stap 2:
Verwijder alle tekst in het aangegeven venster.
Leegmaken.jpg

Stap 3:
We starten de e-mailtekst met het te gebruiken logo. Klik in de tool op het afbeeldingsicoon.

afbeelding.jpg

Stap 4:
Het is niet mogelijk om een lokale afbeelding te gebruiken. De afbeelding dient dus online te staan. Zoek de afbeelding online op en klik met je rechtermuisknop op de afbeelding, kies vervolgens voor de optie "Adres van afbeelding kopiëren".
Plak vervolgens deze informatie in het veld Source.
Zorg dat je bij Width (breedte) 150 aanhoudt. De Height (hoogte) wordt automatisch aangepast op basis van de opgegeven waarde bij Width. Druk vervolgens op Save.

2.jpg

Stap 5:
Het logo staat nu bovenaan de pagina. Begin vervolgens met het opmaken van de tekst.

Stap 6:
Wanneer je gereed bent met het opmaken van de tekst dient de tekst omgezet te worden naar HTML (source). Dit doe je door naar Tools te gaan en te kiezen voor Source code.

omzetten.jpg

 

Stap 7:
Kopieer vervolgens de weergegeven source code en plak dit in Loket.nl bij de betreffende e-mailtekst.
Als voorbeeld kun je de .txt bestanden bekijken die onderaan deze pagina staan.


Hieronder volgt de uitleg van de verschillende e-mailteksten per type.

1.       Verlonen

Verloning uitvoeren:

Onderwerp: Salarisverwerking voor (AdministratieNaam) {Clientnummer} wordt uitgevoerd.

De salarisverwerking voor (AdministratieNaam) {Clientnummer} betreffende periode {PeriodeVerloning} {JaarVerloning} met runnummer {VolgnummerVerloning} wordt momenteel uitgevoerd.  U ontvangt een e-mailbericht zodra de run gereed is.

 

Verloning gereed:

Onderwerp: Salarisverwerking voor (AdministratieNaam) {Clientnummer} is gereed.

De salarisverwerking voor (AdministratieNaam) {Clientnummer} betreffende periode {PeriodeVerloning} {JaarVerloning} met runnummer {VolgnummerVerloning} is gereed.

 

Verloning goedkeuren:

Onderwerp: Salarisverwerking voor (AdministratieNaam) {Clientnummer} is goedgekeurd.

De salarisverwerking voor (AdministratieNaam) {Clientnummer} betreffende periode {PeriodeVerloning} {JaarVerloning} met runnummer {VolgnummerVerloning} is goedgekeurd.

Verklaring placeholders

{Clientnummer} = Cliëntnummer

{AdministratieNaam} = Naam Werkgever

{JaarVerloning} = Jaar van verloning

{PeriodeVerloning} = Periode van verloning

{VolgnummerVerloning} = Volgnummer Verloningsrun

 

 

Ess loonstrook beschikbaar:

Onderwerp: {AdministratieNaam} Loonstrook ESS.

Er is een nieuwe loonstrook beschikbaar in ESS. Ga naar https://werknemer.loket.nl en log in met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord om de loonstrook te raadplegen.

Verklaring Placeholders

{AdministratieNaam}= Naam werkgever

 

Jaaropgave beschikbaar ESS:

Onderwerp: Nieuwe jaaropgave werkgever {AdministratieNaam} beschikbaar

Er is voor werkgever {AdministratieNaam} een jaaropgave {JaarVanJaaropgave} beschikbaar in ESS. Ga naar https://werknemer.loket.nl en log in met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord om de jaaropgave te raadplegen.

Verklaring placeholders

{AdministratieNaam} = Naam Werkgever

{JaarVanJaaropgave} = Jaartal

 

2.       Loonaangifte

Loonaangifte aanmaken:

Onderwerp: {NaamInhoudingsplichtige}: Verzoek voor het bevestigen van de aangifte loonheffingen.

Geachte relatie,

De loonaangifte voor het loonheffingennummer {Loonheffingennummer} over periode {JaarVanAangifte}{PeriodeVanAangifte} is voor u aangemaakt. U dient deze te bevestigen. Nadat u de loonaangifte bevestigd heeft zal deze naar de belastingdienst worden verzonden. In verband met de termijn die, door de belastingdienst aan het doen van aangifte is gesteld, dient u uw aangifte tijdig te hebben bevestigd. Indien u uw administratie/accountantskantoor heeft gemachtigd om de loonaangifte te bevestigen zal de aangifte door deze bevestigd worden. We wijzen u erop dat u geen herinnering van dit bericht ontvangt.

Dit is een automatisch e-mailbericht. Antwoorden op dit bericht worden niet ontvangen. Heeft u vragen, neem dan contact op met uw contactpersoon.

Verklaring placeholders

{Loonheffingennummer} = Loonheffingennummer

{NaamInhoudingsplichtige}= Naam inhoudingsplichtige

{JaarVanAangifte}= Jaar van Aangifte

{PeriodeVanAangifte} = Periode van aangifte

 

Loonaangifte goedkeuren:

Onderwerp: Loonaangifte bevestigd

De loonaangifte voor {NaamInhoudingsplichtige}, loonheffingennummer {Loonheffingennummer} over periode {JaarVanAangifte}{PeriodeVanAangifte}, is bevestigd op {DatumTijdstipGoedkeuring} door gebruiker {NaamGebruiker}.

Verklaring placeholders

{Loonheffingennummer} = Loonheffingennummer

{NaamInhoudingsplichtige}= Naam inhoudingsplichtige

{JaarVanAangifte}= Jaar van Aangifte

{PeriodeVanAangifte} = Periode van aangifte

{DatumTijdstipGoedkeuring} = Datum en tijdstip goedkeuring

{NaamGebruiker} = Naam gebruiker

 

Loonaangifte annuleren:

Onderwerp: Loonaangifte geannuleerd

De loonaangifte voor {NaamInhoudingsplichtige}, loonheffingennummer {Loonheffingennummer} over periode {JaarVanAangifte}{PeriodeVanAangifte}, is geannuleerd op {DatumTijdstipAnnulering} door gebruiker {NaamGebruiker}.

Verklaring placeholders

{Loonheffingennummer} = Loonheffingennummer

{NaamInhoudingsplichtige}= Naam inhoudingsplichtige

{JaarVanAangifte}= Jaar van Aangifte

{PeriodeVanAangifte} = Periode van aangifte

{DatumTijdstipAnnulering} = Datum en tijdstip goedkeuring

{NaamGebruiker} = Naam gebruiker

 

3.       Toegang Loket.nl

Loket.nl toegang verlenen:

Beste Loket.nl gebruiker,

Je hebt vanaf nu toegang tot Loket.nl: de online applicatie voor je complete HR- en salarisadministratie.

Een account aanmaken doe je eenvoudig door op de volgende link te klikken: {GebruikerToegangLink}

Je kunt bovenstaande toegangslink raadplegen tot {GebruikerLinkGeldigTm} Daarna komt de link te vervallen. Ben je te laat en is de toegangslink reeds vervallen? Neem dan contact op met de gebruikersbeheerder binnen jouw organisatie.

Heb je vragen over het eerste gebruik met Loket.nl? Bekijk dan de informatie op ons helpdeskportaal. Hier vind je alles voor accountantskantoorgebruikers en hier vind je alles als werkgevergebruiker.

Hartelijke groet,

Loket.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

Verklaring placeholders:

{GebruikerToegangLink}link om toegang te krijgen tot Loket.nl.

{GebruikerLinkGeldigTm} = geldigheid van de toegangslink

 

Nieuw wachtwoord Loket.nl gebruiker

Beste Loket.nl gebruiker,

Je kunt eenvoudig een nieuw wachtwoord instellen voor Loket.nl. Klik op onderstaande persoonlijke link en wijzig direct je wachtwoord. Denk hierbij aan de veiligheid: kies een sterk wachtwoord!

{GebruikerToegangLink}

Je kunt bovenstaande toegangslink raadplegen tot{GebruikerLinkGeldigTm}. Daarna komt de link te vervallen. Ben je te laat en is de toegangslink reeds vervallen? Neem dan contact op met de gebruikersbeheerder binnen jouw organisatie.

Hartelijke groet,

Loket.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

Verklaring placeholders:

{GebruikerToegangLink}link om toegang te krijgen tot Loket.nl.

{GebruikerLinkGeldigTm} geldigheid van de toegangslink

 

Gebruikersnaam opvragen Loket.nl gebruiker

Beste Loket.nl gebruiker,

Je gebruikersnaam voor Loket.nl is: {Gebruikersnaam}

Je wachtwoord is onveranderd. Met je gebruikersnaam en bestaande wachtwoord kun je inloggen om toegang te krijgen tot de applicatie.

Mocht je jouw wachtwoord vergeten zijn en een nieuw wachtwoord aan willen maken, klik dan op ‘Wachtwoord vergeten?’ op de inlogpagina van Loket.nl.

Hartelijke groet,

Loket.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

Verklaring placeholders:

{Gebruikersnaam}Gebruikersnaam om in te loggen in Loket.nl

 

Toegang tot Loket.nl geblokkeerd

Beste Loket.nl gebruiker,

Voorheen had jij toegang tot Loket.nl om de HR- en salarisadministratie in te regelen. Je toegang is vanaf nu geblokkeerd.

Mocht je hier vragen over hebben, kun je het beste contact opnemen met de gebruikersbeheerder binnen jouw organisatie.

Hartelijke groet,

Loket.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

 

Toegang tot Loket.nl gedeblokkeerd

Beste Loket.nl gebruiker,

Je toegang tot Loket.nl is hersteld. De blokkering is bij deze opgeheven. Vanaf nu heb je weer toegang tot alle mogelijkheden van de applicatie waar je eerder ook toegang toe had.

Log in op de gebruikelijke manier met je bestaande gebruikersnaam en wachtwoord.

Hartelijke groet,

Loket.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. 

4.       Toegang Werknemerloket 

 

WNL toegang verlenen:

OnderwerpBekijk je gegevens in het Werknemerloket

Welkom bij het Werknemerloket! Je bent nu slechts één stap verwijderd van je toegang tot het Werknemerloket. Ga naar: {WerknemerToegangLink} en maak eenvoudig een account aan. Denk hierbij aan de veiligheid: kies een sterk wachtwoord!

Je kunt bovenstaande toegangslink raadplegen tot {WerknemerLinkGeldigTm}. Daarna komt de link te vervallen. Ben je te laat en is de toegangslink reeds vervallen? Neem dan contact op met je werkgever.

Verklaring placeholders

{WerknemerToegangLink} = link om toegang te krijgen tot het Werknemerloket.
{WerkgeverNaam} = naam van de werkgever
{WerknemerLinkGeldigTm} = geldigheid van de toegangslink
{WerknemerRoepnaam} = Voornaam werknemer
{WerknemerVoorletters} = Voorletters werknemer
{WerknemerAchternaam} = Achternaam werknemer

 

WNL toegang blokkeren:

Onderwerp: Je toegang tot Werknemerloket is geblokkeerd

Je toegang tot het Werknemerloket voor {WerkgeverNaam} is geblokkeerd.

Verklaring placeholders

{WerkgeverNaam} = naam van de werkgever

 

WNL aankondiging blokkeren gebruiker

Onderwerp: Je toegang tot Werknemerloket gaat geblokkeerd worden

Je toegang tot het Werknemerloket voor zal eindigen op {DatumBlokkerenWerknemerloket}. Zie hieronder de details:

Werkgever: {WerkgeverNaam}

Werknemer: {WerknemerNaam}

Datum uit dienst: {DatumUitDienst}

Na deze datum heb je GEEN toegang meer tot je Werknemerloket. Zorg er dus voor dat je voor deze datum je (salaris-)documenten hebt overgezet indien je deze wil bewaren.

Verklaring placeholders

{DatumBlokkerenWerknemerloket} = Datum waarop Werknemerloket wordt geblokkeerd

{WerkgeverNaam} = naam van de werkgever

{WerknemerNaam}= naam van de werknemer

{DatumUitDienst} = de uit dienst datum

 

WNL toegang deblokkeren:

Onderwerp: Je toegang tot het Werknemerloket is hersteld

Je toegang tot het Werknemerloket voor {WerkgeverNaam} is hersteld. De blokkering is opgeheven. Log in met je bestaande account via https://werknemer.loket.nl en krijg toegang tot al je gegevens in het Werknemerloket.

Verklaring placeholders

{WerkgeverNaam} = naam van de werkgever

 

WNL wachtwoord herstellen:

Onderwerp: Wachtwoord Werknemerloket herstellen

Je kunt eenvoudig en snel een nieuw wachtwoord instellen voor het Werknemerloket. Klik op onderstaande link en wijzig direct je wachtwoord. Denk hierbij aan de veiligheid: kies een sterk wachtwoord!

{WerknemerToegangLink}

Je kunt bovenstaande toegangslink raadplegen tot { }. Daarna komt de link te vervallen. Ben je te laat en is de toegangslink reeds vervallen? Of heb jij niet zelf een nieuw wachtwoord aangevraagd? Neem dan contact op met je werkgever.

Verklaring placeholders

{WerknemerToegangLink} = link om toegang te krijgen tot het Werknemerloket.

{WerknemerLinkGeldigTm} = geldigheid van de toegangslink

 

WNL wachtwoord succesvol gewijzigd:

Onderwerp: Wachtwoord Werknemerloket gewijzigd

Je wachtwoord voor het Werknemerloket is succesvol gewijzigd.

Met jouw unieke gebruikersnaam en wachtwoord kun je inloggen via https://werknemer.loket.nl om toegang te krijgen tot al je gegevens in het Werknemerloket.

 

WNL gebruikersnaam wijzigen / opnieuw opvragen / opnieuw versturen:

Onderwerp: Gebruikersnaam Werknemerloket

Je gebruikersnaam is: {WerknemerGebruikersnaam}. Je wachtwoord is onveranderd.

Met je gebruikersnaam en bestaande wachtwoord kun je inloggen via https://werknemer.loket.nl om toegang te krijgen tot al je gegevens in het Werknemerloket.

Als je jouw wachtwoord bent vergeten, kun je met de 'Wachtwoord vergeten?' functionaliteit op de inlogpagina van het Werknemerloket een nieuw wachtwoord instellen.

Verklaring placeholders

{WerknemerGebruikersnaam} = Gebruikersnaam van de werknemer

 

5.       Verlofaanvraag

Verlofopname aanvraag:

Onderwerp: Nieuwe verlofaanvraag medewerker {WerknemerNaam}

Beste verlofbehandelaar,

Er is een nieuwe verlofaanvraag ingediend door {WerknemerNaam} van {WerkgeverNaam}.

{Ingangsdatum} 

{Einddatum}

{Verlofsoort} 

{AantalEenheden}

{BeschikbaarSaldo}

{Opmerking} 

Verklaring placeholders

{WerkgeverNaam} = Naam van de Werkgever

{WerknemerNaam} = Naam van de Aanvrager

{Ingangsdatum} = Ingangsdatum verlofaanvraag: dd-mm-eejj

{Einddatum}= Einddatum verlofaanvraag: dd-mm-eejj

{Verlofsoort} = soort verlof:

{AantalEenheden} = Aantal eenheden verlofaanvraag:

{BeschikbaarSaldo} = saldo van de verlofsoort:

{Opmerking} = Opmerkingen aanvrager:

 

Verlofopbouw aanvraag:

Onderwerp: Nieuwe verlofaanvraag (opbouw) medewerker {WerknemerNaam}

Beste verlofbehandelaar,

Er is een nieuwe verlofaanvraag (opbouw) ingediend door {WerknemerNaam} van {WerkgeverNaam}.

{Ingangsdatum} 

{Einddatum}

{Verlofsoort} 

{AantalEenheden}

{Opmerking} 

Verklaring placeholders

{WerkgeverNaam} = Naam van de Werkgever

{WerknemerNaam} = Naam van de Aanvrager

{Ingangsdatum} = Ingangsdatum verlofaanvraag: dd-mm-eejj

{Einddatum}= Einddatum verlofaanvraag: dd-mm-eejj

{Verlofsoort} = soort verlof:

{AantalEenheden} = Aantal eenheden verlofaanvraag:

{Opmerking} = Opmerkingen aanvrager:

 

Verlofaanvraag behandeld:

Onderwerp: Verlofaanvraag behandeld

Uw verlofaanvraag is behandeld door {BehandelaarNaam}:

Loket.nl zal de volgende gegevens automatisch genereren:

Ingangsdatum: dd-mm-eejj

Einddatum: dd-mm-eejj

Verlofsoort:

Status:

Aantal eenheden:

Opmerkingen behandelaar:

Verklaring cijfers

{WerkgeverNaam} = Naam Werkgever

 {BehandelaarNaam} = Naam Behandelaar

{VerlofaanvraagStatus} = Status

{AantalEenheden} = Aantal eenheden

{OpmerkingBehandelaar} = Opmerkingen behandelaar

 

 

6.       Signaleringen

Let op! De inhoud van het signaal wordt automatisch toegevoegd aan het einde van de email. Bij het instellen van de emailtekst hoef je deze tekst dus niet op te nemen. 

Signaal:

Onderwerp: Nieuw signaal werkgever {WerkgeverNaam}

Er is een nieuw signaal beschikbaar voor werkgever {WerkgeverNaam}:

Loket.nl zal de volgende gegevens automatisch genereren:

Persoon:

Persnr.:

Datum: dd-mm-eejj

Soort:

Detail:

Verklaring placeholders

{WerkgeverNaam} = Naam Werkgever

 

7.       Pensioenaangifte

Pensioenaangifte ontvangstbevestiging (ok):

Onderwerp: Pensioenaangifte ontvangstbevestiging

De pensioenaangifte voor {NaamInhoudingsplichtige}, voor nummer {Loonheffingennummer} over periode {PeriodeVanAangifte}-{JaarVanAangifte}, verzonden door {NaamProvider} op {DatumTijdAangifte}, is in goede orde ontvangen door de pensioenuitvoerder {NaamAangiftePartij}.

Verklaring placeholders

{NaamProvider} = Naam Provider

{NaamAangiftePartij} = externe partij

{Loonheffingennummer} = identificerend gegeven (klantgroepnr of lhnr)

{NaamInhoudingsplichtige} = Naam

{DatumTijdAangifte} = datum van aangifte

{JaarVanAangifte} = jaar van pensioenaangifte

{PeriodeVanAangifte} = periode van aangifte

Pensioenaangifte ontvangstbevestiging (not ok):

Onderwerp: Pensioenaangifte ontvangstbevestiging

De pensioenaangifte voor {NaamInhoudingsplichtige}, voor nummer {Loonheffingennummer} over periode {PeriodeVanAangifte}-{JaarVanAangifte}, verzonden door {NaamProvider} op {DatumTijdAangifte}, is niet in goede orde ontvangen door de pensioenuitvoerder {NaamAangiftePartij}. Kijk bij het responsebericht van de betreffende pensioenaangifte voor nadere details.

Verklaring placeholders

{NaamProvider} = Naam Provider

{NaamAangiftePartij} = externe partij

{Loonheffingennummer} = identificerend gegeven (klantgroepnr of lhnr)

{NaamInhoudingsplichtige} = Naam

{DatumTijdAangifte} = datum van aangifte

{JaarVanAangifte} = jaar van pensioenaangifte

{PeriodeVanAangifte} = periode van aangifte

 

Pensioenaangifte goedkeuring:

Onderwerp: Pensioenaangifte goedkeuring

De pensioenaangifte voor {NaamInhoudingsplichtige}, voor nummer {Loonheffingennummer} over periode {PeriodeVanAangifte}-{JaarVanAangifte}, verzonden door {NaamProvider} op {DatumTijdAangifte}, is goedgekeurd door de pensioenuitvoerder {NaamAangiftePartij}.

Verklaring placeholders

{NaamProvider} = Naam Provider

{NaamAangiftePartij} = externe partij

{Loonheffingennummer} = identificerend gegeven (klantgroepnr of lhnr)

{NaamInhoudingsplichtige} = Naam

{DatumTijdAangifte} = datum van aangifte

{JaarVanAangifte} = jaar van pensioenaangifte

{PeriodeVanAangifte} = periode van aangifte

 

Pensioenaangifte foutmeldingen:

Onderwerp: Pensioenaangifte foutmeldingen

De pensioenaangifte voor {NaamInhoudingsplichtige}, voor nummer {Loonheffingennummer} over periode {PeriodeVanAangifte}-{JaarVanAangifte}, verzonden door {NaamProvider} op {DatumTijdAangifte} , is afgekeurd door de pensioenuitvoerder {1}. Kijk bij het responsebericht van de betreffende pensioenaangifte voor nadere details.

Verklaring placeholders

{NaamProvider} = Naam Provider

{NaamAangiftePartij} = externe partij

{Loonheffingennummer} = identificerend gegeven (klantgroepnr of lhnr)

{NaamInhoudingsplichtige} = Naam

{DatumTijdAangifte} = datum van aangifte

{JaarVanAangifte} = jaar van pensioenaangifte

{PeriodeVanAangifte} = periode van aangifte

 

Pensioenaangifte signalen:

Onderwerp: Pensioenaangifte signalen

De pensioenaangifte voor {Loonheffingennummer}, voor nummer {Loonheffingennummer} over periode {PeriodeVanAangifte}-{JaarVanAangifte}, verzonden door {NaamProvider} op {NaamInhoudingsplichtige}, is goedgekeurd door de pensioenuitvoerder {NaamAangiftePartij}, maar bevat signalen. Kijk bij het responsebericht van de betreffende pensioenaangifte voor nadere details.

Verklaring placeholder

{NaamProvider} = Naam Provider

{NaamAangiftePartij} = externe partij

{Loonheffingennummer} = identificerend gegeven (klantgroepnr of lhnr)

{NaamInhoudingsplichtige} = Naam

{DatumTijdAangifte} = datum van aangifte

{JaarVanAangifte} = jaar van pensioenaangifte

{PeriodeVanAangifte} = periode van aangifte

8.     Nieuwe journaalprofiel

Journaalrun gereed

Onderwerp: Journaalrun werkgever {AdministratieNaam} {Clientnummer} is gereed.

Het journaal van {AdministratieNaam} ({Clientnummer}) betreffende periode {PeriodeJournalisering}{JaarJournalisering} met runnummer {VolgnummerJournaalrun} is gereed. De status van de run is {StatusJournalisering}. 

Deze journaalpost moet nog worden aangeboden aan het financiële pakket. Ga naar “Niet geëxporteerde journaalruns” om deze run verder af te wikkelen.

Verklaring placeholders

{Clientnummer} = Cliëntnummer

{AdministratieNaam} = Naam Werkgever

{JaarJournalisering} = Jaar van journalisering

{PeriodeJournalisering} = Periode van journalisering

{VolgnummerJournaalrun} = Volgnummer journaalrun

{StatusJournalisering} = Foutmelding

 

Fouten in de journaalrun

Onderwerp: Fout bij journaliseren werkgever {2} ({1})

Het journaal van {2} ({1}) betreffende periode {4} {3} met runnummer {5} bevat fouten. Zie voor de betreffende fout het verslag onder "Overige journaalruns\.\nFoutmelding\{StatusJournalisering}

Foutmelding:

{StatusJournalisering}

Verklaring placeholders

{Clientnummer} = Cliëntnummer

{AdministratieNaam} = Naam Werkgever

{JaarJournalisering} = Jaar van journalisering

{PeriodeJournalisering} = Periode van journalisering

{VolgnummerJournaalrun} = Volgnummer journaalrun

{StatusJournalisering} = Foutmelding

 

Journaalrun succesvol automatisch geëxporteerd

Onderwerp: Journaalrun werkgever {AdministratieNaam} {Clientnummer} is automatisch geëxporteerd.

Het journaal van {AdministratieNaam} ({Clientnummer}) betreffende periode {PeriodeJournalisering} {JaarJournalisering} met runnummer {VolgnummerJournaalrun} is automatisch geëxporteerd.

Verklaring placeholders

{Clientnummer} = Cliëntnummer

{AdministratieNaam} = Naam Werkgever

{JaarJournalisering} = Jaar van journalisering

{PeriodeJournalisering} = Periode van journalisering

{VolgnummerJournaalrun} = Volgnummer journaalrun

 

Journaalrun niet automatisch geëxporteerd (v/h fout bij automatisch journaliseren)

Onderwerp: Fout bij automatisch journaliseren werkgever {AdministratieNaam} ({Clientnummer}).

Bij het automatisch exporteren van het journaal van {AdministratieNaam} ({Clientnummer} ) betreffende periode {PeriodeJournalisering}  {JaarJournalisering} met runnummer {VolgnummerJournaalrun} is een fout geconstateerd. De journaalpost is hierdoor niet geëxporteerd.

Na correctie dient de journaalpost opnieuw aan het financiële pakket te worden aangeboden.

Foutmelding:

{FoutmeldingJournaalrun}

Verklaring placeholders

{Clientnummer} = Cliëntnummer

{AdministratieNaam} = Naam Werkgever

{JaarJournalisering} = Jaar van journalisering

{PeriodeJournalisering} = Periode van journalisering

{VolgnummerJournaalrun} = Volgnummer journaalrun

{FoutmeldingJournaalrun} = Foutmelding

9. Downloaden Werkgevergegevens

Downloaden werkgevergegevens

Onderwerp: Je bestand staat klaar in Loket.nl

Beste Loket.nl gebruiker,

De gegevens die je hebt aangevraagd staan klaar om te downloaden. Je kunt het bestand vinden door in te loggen in https://app.loket.nl/ en op de Overzichtspagina Werkgever op de downloadbutton (bij Werkgever gegevens) te klikken. 

Let op: je bestand is zeven dagen beschikbaar in de applicatie.

Hartelijke groet,

Loket.nl

10. Workflows 

Workflow - Verzoek ontvangen

Onderwerp: Je verzoek is succesvol ingediend

Beste medewerker,
Bedankt voor het indienen van je {GebeurtenisNaam}. Je verzoek is succesvol ontvangen en is in behandeling. Zodra jouw verzoek is behandeld, ontvang je hiervan bericht.
Hartelijke groet,
Loket.nl

 

Verklaring placeholders

{GebeurtenisNaam} = Onderwerp van de wijziging

 

Workflow - Nieuw behandelverzoek

Onderwerp: Er staat een nieuw behandelverzoek klaar

Beste Loket.nl gebruiker,
Er is een {GebeurtenisNaam} ingediend door {WerknemerNaam}. Je kunt dit verzoek behandelen in Loket.nl. 
Hartelijke groet,
Loket.nl
 

Verklaring placeholders

{GebeurtenisNaam} = Onderwerp van de wijziging

{WerknemerNaam} = Naam van de werknemer

 

Workflow - Verzoek behandeld

Onderwerp: Jouw verzoek is behandeld

Beste medewerker,
Je {GebeurtenisNaam} is zojuist behandeld. Ga naar het Werknemerloket, log in en zie direct de actuele status van je ingediende verzoek.

Hartelijke groet,
Loket.nl
 

Verklaring placeholders

{GebeurtenisNaam} = Onderwerp van de wijziging

 

Workflow - Verzoek verwerkt

Onderwerp: Jouw verzoek is verwerkt

Beste medewerker,
Je {GebeurtenisNaam} is zojuist verwerkt. Ga naar het Werknemerloket, log in en zie direct de actuele status van je ingediende verzoek.
Hartelijke groet,
Loket.nl
 

Verklaring placeholders

{GebeurtenisNaam} = Onderwerp van de wijziging

 

11. Signaal bij toegevoegd document

 

Beste medewerker,

Er is een nieuw document beschikbaar in je werknemersdossier in de categorie:{DocumentCategorie} met als omschrijving: {DocumentOmschrijving}

Ga naar het werknemerloket om het document in te zien.

Hartelijke groet,

Loket.nl

Verklaring placeholders

{DocumentCategorie} = Categorie waarop het document is gekozen
{DocumentOmschrijving} =
Omschrijving van het document

12.    Klaar met muteren

Beste Loket.nl gebruiker

{WerkgeverNaam} met clientnummer {Clientnummer} heeft in Loket.nl aangegeven dat alle wijzigingen voor periode {Periodenummer} zijn ingevoerd. 

Opmerking van {GebruikerVoorletters} {GebruikerAchternaam}

{Opmerking}

Je kunt starten met de salarisverwerking.

Met hartelijke groet,

Loket.nl

Verklaring placeholders

{WerkgeverNaam} = Naam werkgever
{Clientnummer} = Cliëntnummer
{Periodenummer} = jjjjmmdd
{GebruikerVoorletters} = Voorletters
{GebruikerAchternaam} = Achternaam
{Opmerking} = Opmerking die je vult in opmerkingenveld

13.    Overig 

Loket.nl gebruikersnaam gewijzigd:

Onderwerp: Loket.nl gebruikersnaam gewijzigd

Beste gebruiker, Je Loket.nl gebruikersnaam in gewijzigd in: {GebruikersNaam}

Verklaring placeholders

{GebruikersNaam} = gebruikersnaam

 

Afzender e-mailbericht

Op het tabblad “Overig” op providerniveau (Loket.nl -> Providergegevens -> Overig -> Emailteksten) of bij de e-mailteksten op werkgeverniveau (Loket.nl -> Werkgever -> Beheer -> Emailteksten) kan per soort bericht een e-mailadres van de afzender worden ingegeven. 

Als Loket.nl mails gaat versturen uit naam van jouw kantoor of klant, kan het zijn dat deze mails in de spamfilter komen of als onveilig bestempeld worden. Om dit te voorkomen moet in de mailserver van het kantoor of de klant hiervoor toestemming gegeven worden middels een zogenaamd SPF-Record. Neem hiervoor contact op met diegene die bij jullie de mail beheert en laat de informatie zien uit deze link.

(Let op! Loket.nl zal een controle uitvoeren of de testmail van een bestaand domein komt. Indien het domein "....@voorbeeld.nl" niet bestaat zal er geen testmail verstuurd worden.)

 

14. Preboarding

Preboarding - Uitnodigen werknemer

Onderwerp: Uitnodiging preboarding voor werkgever {WerkgeverNaam}
Beste {ConceptWerknemerRoepnaam},
We vinden het leuk dat je onze organisatie komt versterken en kijken uit naar je eerste werkdag. Hopelijk heb jij er net zoveel zin in. Voordat het zover is, hebben we nog wel wat gegevens van je nodig. Denk hierbij aan je BSN ter identificatie en je IBAN om straks je salaris over te maken naar de juiste bankrekening.
Klik hier om naar jouw veilige persoonlijke omgeving te gaan om de gegevens in te vullen.
Met vriendelijke groet,
{WerkgeverNaam}

Verklaring placeholders
{WerkgeverNaam} = Naam Werkgever
{ConceptWerknemerRoepnaam} =  Roepnaam
{WerknemerToegangLink} = Link naar omgeving om gegevens in te vullen


Preboarding - Preboarding - Bevestiging afronden werknemer

Onderwerp: Preboarding succesvol afgerond voor werkgever {WerkgeverNaam}
Beste {ConceptWerknemerRoepnaam},
Je gegevens zijn succesvol ingevoerd. Dank je wel! Wij gaan nu aan de slag met het verwerken ervan en zorgen ervoor dat alles goed wordt doorgevoerd in de administratie.
Tot snel!
Met vriendelijke groet,
{WerkgeverNaam} 

Verklaring placeholders
{WerkgeverNaam} = Naam WerkgeveR
{ConceptWerknemerRoepnaam} =  Roepnaam


Preboarding - Bevestiging afronden werkgever

{ConceptWerknemerRoepnaam} heeft het preboarding traject succesvol afgerond

Beste,
De nieuwe medewerker {ConceptWerknemerRoepnaam} {ConceptWerknemerAchternaam} heeft zojuist alle gegevens ingevoerd die nodig zijn voor de administratie. Je kunt de gegevens vinden in Concept werknemers door te klikken op de betreffende medewerker. Vervolgens kun je aan de slag met de verwerking ervan.
Succes!

Verklaring placeholders
{WerkgeverNaam} = Naam Werkgever
{ConceptWerknemerRoepnaam} =  Roepnaam
{ConceptWerknemerAchternaam} = Achternaam

  

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0