Berekening gewerkte uren in Loket.nl

Volgen

De hoofdregel is dat Loket.nl bij de bepaling van het aantal gewerkte uren per periode uitgaat van het werkelijk aantal SV-dagen in de periode. Voor een 4-weken periode is het aantal uren per periode altijd gelijk, bij een maand periode kan het aantal uren per periode afwijken.

Automatische proces 

Loket berekent iedere periode het aantal uren gewerkt voor actuele dienstverbanden waarbij de indicatie berekenen uren op dienstverbandniveau op ja staat. Dit proces wordt automatisch uitgevoerd wanneer de loonverwerking wordt gestart via Loket.nl. De berekende uren gewerkt worden vervolgens per dienstverband berekend en weergegeven bij de variabele gegevens voor de gekozen periode. 

Wanneer uren opnieuw moeten worden berekend, dienen eerst de bestaande uren uit de variabele gegevens te worden verwijderd. Wanneer er namelijk al gegevens aanwezig zijn, zal Loket GEEN nieuwe berekening uitvoeren.

1.jpg

 

Bepaling Arbeidstijd (Arbeidstijd de gehele periode gelijk)

Voor de bepaling van het aantal gewerkte uren per periode zijn de velden bij Arbeidstijd bepalend.

1.jpg

De berekening die Loket.nl standaard hanteert is de volgende:

Aantal uren in de ploeg / 5 sv dagen x het aantal sv dagen in de periode.

Is het veld afwijkende uren gemuteerd met een waarde <> 0 dan is de berekening als volgt:

Aantal afwijkende uren per week / 5 sv dagen x het aantal sv dagen in de periode.

 

Bepaling Arbeidstijd (Arbeidstijd niet de gehele periode gelijk).

In gevallen waarbij de arbeidstijd in de loop van een periode wijzigt, denk hierbij aan een wijziging van ploeguren of afwijkende uren dan berekent Loket.nl het aantal uren per periode naar rato. Onderstaand een aantal voorbeelden.

Deel van een periode ploeg 40 uur, deel van een periode ploeg 36 uur:

Ploeg 40 uur: 40 uur / 5 sv dagen x 10 sv dagen = 80 uur

Ploeg 36 uur: 36 uur / 5 sv dagen x 12 sv dagen = 86,4 uur

De uren gewerkt worden vervolgens op 2 regels geboekt in de variabele gegevens:

mceclip0.png

 

Deel van een periode afwijkende uren 0, deel van een periode afwijkende uren 24:

1.jpg

 

Ploeg 40 uur afwijkende uren 0: 40 uur / 5 sv dagen x 10 sv dagen = 80 uur 

Ploeg 40 uur afwijkende uren 24: 24 uur / 5 sv dagen x 12 sv dagen = 57,6 uur

De uren gewerkt worden vervolgens op 1 regel geboekt in de variabele gegevens:

1.jpg

Alle combinaties van wisselingen van ploegen eventueel in combinatie met wisselingen van afwijkende uren werken op bovenstaande manier.


Aanvullen van gewerkte uren

Voor een aantal urencomponenten houdt Loket.nl bij het uitvoeren van berekenen uren via Automatische processen uitvoeren rekening met de reeds gemuteerde uren in de variabele gegevens. Het betreft hier de Normuren die in onderstaande afbeelding zijn opgesomd:

Bij de bepaling van het aantal uren gewerkt worden de reeds gemuteerde Normuren in mindering gebracht. Stel in de variabele gegevens zijn 16 uren geboekt op component 2 uren vakantie dan zal Loket.nl bij het berekenen uren op component 1 uren gewerkt het aantal berekende uren gewerkt verminderen met 16. 

Wijziging verdelingseenheid gedurende de periode

Het is mogelijk om op een afwijkende verdelingseenheid normuren te boeken. De uren gewerkt die berekend worden via het proces berekenen uren via Automatische processen uitvoeren worden altijd geboekt op de verdelingseenheid die vastligt bij de vaste gegevens van het dienstverband. Zijn er voor de periode 2 of meerdere verdelingseenheden bekend dan worden de uren gewerkt op de meest recente verdelingseenheid geboekt.

Uren periode m.b.v. rooster

Indien deze optie wordt geselecteerd dan worden in iedere volledige verloningsperiode het aantal gewerkte uren en dagen sociale verzekering bepaald met behulp van het arbeidspatroon. Het gevolg hiervan zal zijn dat de betreffende werknemer een wisselend loon ontvangt per verloningsperiode. Er is immers steeds sprake van een wisselend aantal uren.

Let op! Wij adviseren om deze optie uitsluitend te gebruiken bij werknemers met een uurloon die volgens een vast arbeidspatroon werken. Let op: wanneer je elke periode werkelijke uren opgeeft in de variabele, zal er een wisselend loon zijn in verband met de wisselende sv dagen per maand.

 NB. Indien een arbeidstijdwijziging en een wijziging in het basisloon tegelijkertijd voorkomen gedurende één periode, moet het uit te betalen basisloon handmatig worden opgegeven. Dit doe je onder de variabele gegevens van de betreffende periode. De automatische berekeningswijze voorziet namelijk niet in de situatie waarin beide berekeningen tegelijkertijd voorkomen.

Zie ook: Verlonen: Stap 1 Automatische processen en uitvoeren loonberekening

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0