Creëren administratie zonder salarisverwerking

Volgen

Er zijn situaties waarbij je bepaalde werknemers enkel in Loket.nl wenst op te voeren t.b.v. het gebruik van de HRM functionaliteiten. Denk hierbij aan uitzendkrachten, Belgische werknemers die in België worden verloond e.d. Binnen Loket.nl kan hiervoor een Administratie zonder salarisverwerking worden gecreëerd bij de betreffende werkgever. Eén en ander gaat dan als volgt te werk:

1. Creëer op het tabblad WG onder Arbeidsvoorwaarden --> Administraties --> kopje Administratie zonder salarisverwerking een nieuwe administratie.

2. Vervolgens voer je de betreffende werknemer(s) in via de wizard Nieuwe werknemer en koppel je deze aan de hierboven aangemaakte administratie onder het kopje Dienstverband. NB. Het is vooralsnog niet mogelijk om gegevens van werknemers gekoppeld aan een administratie zonder salarisverwerking te exporteren en importeren.

De aangemaakte werknemer loopt vervolgens niet mee in de salarisverwerking, maar kan wel gebruik maken van en opgenomen worden in de HRM functionaliteiten. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1