Werkgeverniveau: Inrichten overige gegevens administratie

Volgen

Na het succesvol afronden van de wizard Nieuwe werkgever kunnen eventueel nog de volgende zaken aan de administratiekant van de werkgever worden gewijzigd of worden toegevoegd:

 

1. Afwijkingen sociale verzekeringen

Alle sociale verzekeringspremies worden automatisch bepaald op basis van de opgegeven premiegroep en het eventuele opgegeven eigenrisicodragerschap ZW.

Voor de ZW kan dit onder het tabblad Adm worden aangegeven in Loket Classic op het scherm Algemeen -> Inrichting -> Jaar. Je selecteert het betreffende jaar en je geeft op het onderstaande scherm de eerste periode van het eigenrisicodragerschap ZW op.

In Loket Classic kunnen via het tabblad Regelingen daarnaast de gedifferentieerde WGA/Whk premies worden vastgelegd (indien dit niet automatisch vanuit de sectorindeling is gevuld) en de eventuele inhouding hiervan bij de werknemer(s).

Indien bovenstaand scherm niet is ingevuld, gaat Loket.nl er vanuit dat de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA/WHK.

 

2. Default gegevens administratie

Op administratieniveau kunnen onder Algemeen -> Inrichting -> Jaar de standaard ploeg en standaard profiel gedefinieerd worden. Deze waarden zullen bij het toevoegen van een nieuwe werknemer in Loket.nl als default waarde worden gepresenteerd. Ook bestaat in dit scherm de mogelijkheid om voor de werknemers, die toegang hebben tot ESS, aan te geven dat bij het beschikbaar zijn van de jaaropgave deze werknemers een e-mailbericht moeten ontvangen (indicatie Ess mail versturen). Als ESS mail versturen op Ja staat, zal Loket.nl een e-mail versturen op de datum welke vermeld is in het veld Datum beschikbaar ESS. Indien hier geen datum wordt opgegeven, zal de datum van de jaarafsluiting gebruikt worden. In het veld Datum ESS mail zal automatisch de datum worden vastgelegd waarop het e-mailbericht t.b.v. de jaaropgave is verstuurd.

 

3. Toevoegen / wijzigen looncomponenten

Voor het toevoegen of wijzigen van looncomponenten verwijzen wij je naar het artikel Loonmodelniveau: (Loon)Componenten.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0