Wat is een afdelingsmanager?

Volgen

Een afdelingsmanager is een gebruiker WG die gekoppeld is aan één of meer afdelingen.

De afdelingsmanager kun je raadpleeg- of muteerrechten geven. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om de afdelingsmanager de verlofadministratie bij te laten houden, beoordelingen te laten registreren en variabele mutaties in te laten voeren.

Beperking mogelijkheden

Voor een gebruiker die als afdelingsmanager toegang heeft tot loket.nl zullen de volgende mogelijkheden standaard worden uitgeschakeld:

 • Collectief verlonen en collectief loonaangifte
 • Overzichten gebruiker
 • Overzichten op werkgeverniveau
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Producten
 • Gebruikers
 • Notitie werkgever
 • Collectieve mutaties
 • Lijst personen
 • Salarisverwerking
 • Browser variabele gegevens

De restricties aan de rol van de afdelingsmanager zijn leidend. Het toevoegen van bepaalde rechten om bovenstaande functies wel te kunnen benaderen zullen dus geen effect hebben.  

 LET OP: een afdelingsmanager kan geen nieuwe werknemers aanmaken. Het is wel mogelijk dat hij/zij bij een bestaande werknemer een nieuw dienstverband kan toevoegen, mits hij/zij hiertoe de juiste rechten heeft.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0