Aanmaken afdelingsmanager

Volgen

In Loket Classic kan via Werkgever -> Gebruikers -> Afdelingsmanager voor een gebruiker de toegang tot de dienstverbanden beperkt worden tot de dienstverbanden van een bepaalde afdeling (of afdelingen).

Allereerst dient een gebruiker WG aangemaakt te worden met de daarbij behorende rechten. Vervolgens kan de toegang tot de dienstverbanden beperkt worden met deze optie.

LET OP: een afdelingsmanager kan geen nieuwe werknemers aanmaken. Het is wel mogelijk dat hij/zij bij een bestaande werknemer een nieuw dienstverband kan toevoegen, mits hij/zij hiertoe de juiste rechten heeft.


Je kunt een gebruiker toegang geven tot de dienstverbanden van meerdere afdelingen door de gebruiker meerdere keren als afdelingsmanager op te nemen in de tabel. Omdat de rechten op gebruikersniveau zijn gedefinieerd zullen voor iedere afdeling dezelfde rechten van toepassing zijn.

Wanneer een gebruiker toegang heeft tot meerdere werkgevers als WG-gebruiker, dan kun je deze gebruiker geen afdelingsmanager meer maken. Je dient dan een aparte inlog te maken voor de afdelingsmanager. Wil je de gebruiker afdelingsmanager maken bij alle gekoppelde werkgevers, dan verwijder je de gebruiker en maak je deze daarna opnieuw aan. Vervolgens maak je de gebruiker afdelingsmanager en koppel je daarna de andere werkgevers met de optie 'Geef bestaande afdelingsmanager toegang tot deze werkgever' op het Gebruikersoverzicht. Met het veld Onderliggende afdelingen zichtbaar kan ingesteld worden of een gebruiker ook tot aan de afdeling gerelateerde afdelingen toegang moet hebben, zoals gedefinieerd in de afdelingentabel.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0