Wat is een werkgevergebruiker?

Volgen

Een werkgevergebruiker (WG) heeft in Loket.nl toegang tot één of meerdere werkgevers.

Deze gebruiker is meestal werkzaam bij de werkgever en verzorgt het contact met het accountantskantoor en maakt in meer of mindere mate gebruik van Loket.nl.

Afhankelijk van de autorisaties van de werkgever kan de gebruiker muteren en/of raadplegen.

Enkele voorbeelden:

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0