Import variabele gegevens: Het maken van het bestand

Volgen

Activeren producten
Activeer product Import variabele gegevens (50)

Bestand
Het importbestand moet voldoen aan onderstaande zaken
- Format is .csv met lijstscheidingstekens
- De kopregel is aanslnr, persnr, ploeg en nummers van componenten. Let op! persnr is personeelsnummer verloning
- Het scheidingsteken is puntkomma ( ;) )
- Alleen numerieke waardes kunnen geïmporteerd worden
- Uren en minuten dienen gescheiden te worden met een komma ( , )
- Wanneer je een ploeg vult, dient de ploeg ook aanwezig te zijn op tabblad Adm

Voorbeeld
Voor werkgever 5555 wil je onderstaande zaken verwerken:
Personeelsnummer verloning 1: 88  uren gewerkt en en 12 meeruren. De werknemer zit in ploeg 1.
Personeelsnummer verloning 2: 120 uren gewerkt en een nabetaling 1200 euro. Werknemer zit in ploeg 1.
Het bestand kan er dan als volgt uitzien:

 Of als :
aanslnr;persnr;ploeg;1;28;86
5555;1;1;88;12;
5555;120;1;120;;1200

Gebruik maken van een importbestand
Je kunt een voorbeeldbestand downloaden via Collectief  - Variabele gegevens - Template voor importeren variabele gegevens

Op het helpdeskportaal vind je conversie bestanden. De personeelsgegevens kun je in 1 van de conversiebestand plakken. Je kunt hier uiteraard ook componenten zelf aan toevoegen.
Zorg ervoor dat je geen dubbele componenten in het bestand hebt zitten.

Wanneer je klaar bent met het vullen van het conversiedocument, dan druk je op deze button

Er wordt dan een .csv bestand voor gemaakt.
Let op, het kan zijn dat de conversiebutton wordt geblokkeerd door instellingen van de beveiliging op je apparaat. Soms helpt het om het conversiebestand een keer op te slaan middels Opslaan als.
Daarnaast kan het zijn dat je instellingen in Excel aangepast dienen te worden om Macro’s te gebruiken. Je kunt deze vinden bij Bestand – Opties – Vertrouwenscentrum

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0