KPU (kostprijs per uur) rekenregel toevoegen

Volgen

Inrichting KPU rekenregel

Het is mogelijk om loonresultaten op elkaar te kunnen delen d.m.v. het toevoegen van een KPU rekenregel. KPU staat voor kostprijs per uur. Je zou dus bruto looncomponenten kunnen delen op gewerkte uren om te komen tot een kostprijs per uur. De inrichting is flexibel zodat je vrij bent in het bepalen van de teller en de noemer.

Alvorens gebruik te kunnen maken van de KPU rekenregel zal het product KPU rekenregel (950) op provider- en/of werkgeverniveau geactiveerd moeten worden. Je kan een module activeren in Loket Classic via Werkgever -> Beheer -> Producten -> Beschikbare producten totaal.
Als het product op providerniveau nog moet worden geactiveerd dan verzoeken wij je om hiervoor een ticket in te sturen naar onze helpdesk, zodat wij dit voor je kunnen realiseren.

Om gebruik te maken van het product KPU rekenregel moeten tevens rechten geactiveerd worden (afhankelijk van de bevoegdheid van de gebruiker). Meer informatie >>

Na het activeren van het product KPU rekenregel (950) is het mogelijk om in Loket Classic op loonmodelniveau (Lm -> Regelingen -> KPU) of administratieniveau (Adm -> Regelingen -> KPU) de KPU rekenregel in te richten. Administratieniveau overruled de inrichting op loonmodelniveau.
De rekenregel gaat uit van een teller en een noemer. Je kunt meerdere componenten opnemen in de teller en/of noemer. In onderstaand voorbeeld een eenvoudige weergave van een inrichting waarbij je het Loon/Salaris per uur kunt berekenen.

Daarnaast kun je op administratieniveau onder Regelingen --> KPU meerdere regelingen vastleggen. Omdat deze functionaliteit nog in ontwikkeling is, is het verzoek om dit nog niet te doen.

 

Resultaat op de loonstaat van de werknemer

Zodra bij een verloning op de loonstaat de looncomponenten voorkomen die zijn toegevoegd aan de KPU rekenregel, maakt Loket.nl automatisch de berekening door de teller op de noemer te delen. Het resultaat van deze berekening wordt gepresenteerd op looncomponent 991 KPU. In onderstaand voorbeeld is de berekening als volgt: € 3.917,- / 176 = € 22,26 (70 Loon/salaris / 1 Uren gewerkt)

 

Is de rekenregel op administratieniveau ingericht, wordt voor elk dienstverband de KPU rekenregel berekend en gepresenteerd op looncomponent 991. Tevens hebben we component 991 KPU toegevoegd aan het schema Componenten algemeen. 

Op werknemerniveau kun je afwijken van de berekening die op loonmodel- of administratieniveau is ingesteld via Arbeidsvoorwaarden -> Beloning -> Kostprijs per uur. Hier kun je per periode een afwijkende waarde vastleggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doorgeven van een afwijkende waarde bij een gebroken periode naar een externe partij.

 

Vastlegging van herkomst KPU berekening

Het is mogelijk om via de loonberekening (Verloning) een kostprijs per uur (KPU) te berekenen. Ook is het mogelijk om een KPU vast te leggen bij de beloningsgegevens van een dienstverband (Dienstverband -> Arbeidsvoorwaarden -> Beloning -> Kostprijs per uur (Handmatig). Bij deze vastlegging wordt er op werknemerniveau weergegeven wat de herkomst is van de KPU berekening.

1.JPG

 Ook worden de gegevens opgenomen in de verschillende mutatieverslagen.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0