Hoe verlofuren te verwerken voor PFZW in Loket.nl

Volgen

Er zijn drie situaties waarbij verlofuren uitbetaald kunnen worden in Loket.nl. In twee gevallen heeft dat gevolgen voor de pensioengrondslag PFZW, bij één geval niet. 

  1. Uitbetaling verlof bij einde dienstverband
    Het gaat dan om een afkoop van resterende verlofuren op het moment dat de werknemer uit dienst gaat. Dit is niet pensioengevend, het uitbetalen heeft geen gevolgen voor de pensioenberekening. In Loket.nl gebruik je hiervoor component 27, Uren nabetaald verlof.

  2. Periodiek uitbetalen van verlof
    Het tussentijds/periodiek uitbetalen van verlofuren is wel pensioengevend. Dit komt voornamelijk voor bij oproepkrachten en parttimers. Deze uitbetaling wordt tegen tabel verwerkt. Je gebruikt hier component 67, Uitbetaalde vakantie uren, voor. Dit kan variabel opgegeven worden, maar ook direct via de verlofregeling berekend worden. Als het verlof onderdeel is van de gewerkte uren, kun je component 2, Uren vakantie gebruiken. Deze uren (67 en 2) zijn verwerkt in de deeltijdfactor PGGM en werken door in de pensioenberekening.

  3. Incidenteel uitbetalen van verlof (niet uit dienst)
    Ook het incidenteel uitbetalen van verlofuren voor een werknemer die niet uit dienst gaat is pensioengevend, bijvoorbeeld als de werknemer aan het eind van het jaar nog (te) veel verlofuren heeft. In principe kun je hier ook component 67 voor gebruiken, de betaling is dan tegen tabel. Wil je deze uitbetaling tegen het bijzonder tarief verlonen, dan boek je de uren ook op component 67. Vervolgens blokkeer je de uitkomst op component 68, Vakantieuren en geef je het te betalen bedrag op via component 96, Nabetaald verlof. Hiermee is de betaling bijzonder tarief en zijn de uren verwerkt in de deeltijdfactor PGGM. Zie hieronder een voorbeeld hoe dit ingegeven dient te worden in Loket Classic. Het is op dit moment namelijk niet mogelijk om componenten blokkerend op te geven in Loket.nl.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0