Verlonen: Stap 2 Mutatieverslagen bekijken

Volgen

Mutatieverslagen

Voordat de daadwerkelijke salarisverwerking opgestart wordt, kun je een uitvoerige mutatiecontrole van de ingevoerde vaste en variabele mutaties uitvoeren. Als er fouten geconstateerd worden, kunnen deze gecorrigeerd worden vóórdat de salarisverwerking opgestart wordt.

Mutatieverslagen kunnen worden opgeroepen in Loket Classic via de optie Werkgever -> Salarisverwerking -> Algemeen of Werkgever -> Overzichten -> Mutatieverslagen. Voor meer informatie m.b.t. de diverse mutatieverslagen verwijzen wij je naar het artikel Mutatieverslagen / Logging.


1.JPG 


Periodevergelijking

Tussen de proefverloning en het goedkeuren van de loonrun kun je werknemers naar voren laten komen die bijvoorbeeld een procentuele afwijking hebben op het brutoloon van 5% of meer. Meer over deze functionaliteit lees je in het uitgebreide artikel.

Zie ook Verlonen: Stap 3 controle proefverwerking

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0