Vaste mutaties: Individuele vastlegging

Volgen

Vaste Mutaties vastleggen op werknemerniveau (individueel)

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste werknemermutaties en variabele gegevens. Hieronder worden de vaste werknemermutaties behandeld.

Vaste werknemermutaties worden standaard iedere loonverwerking meegenomen. Voorbeelden van vaste componenten zijn het basisloon, een vaste reiskostenvergoeding, de inhouding en afdracht voor een pensioenfonds en een bruto vergoeding voor bijvoorbeeld een persoonlijke toeslag. 

Zodra er bij bestaande werknemers wijzigingen voorkomen in de vaste mutaties, dan dien je een nieuw record toe te voegen met een nieuwe ingangsdatum. Standaard wordt bij het toevoegen de eerste dag van de kalendermaand getoond. Dit kan uiteraard gewijzigd worden. Het oude record wordt in de meeste gevallen afgesloten met de juiste einddatum (ingangsdatum -1). De salarismodule van Loket.nl zal mutaties van werknemer auto, vaste toeslagen, het basisloon en de gewerkte uren in een gebroken periode voor bestaande werknemers automatisch naar rato berekenen.

Overige salarismutaties zal Loket.nl per hele periode afhandelen. Werknemers in- of uit dienst in een gebroken periode worden altijd volledig naar rato berekend. Een uitgebreide beschrijving van het automatisch berekenen van het basisloon en de gewerkte uren is terug te vinden op ons helpdeskportaal.

De meeste vaste mutaties worden vastgelegd onder Arbeidsvoorwaarden -> Beloning. Zie ook onderstaande schermafbeelding.

1.JPG


Uitzondering hierop is de inhouding en afdracht van het pensioenfonds.
Dit kun je ingeven onder Salarisverwerking -> Fondsen en wordt alleen gebruikt wanneer een werkgever of administratiekantoor wil afwijken van de automatische berekening en de opgave premie/afdracht volgens een vast percentage of een vast bedrag (bedrag volgens opgave) wil laten lopen. Hiervoor selecteer je het betreffende fonds, en gebruik je het potlood/wijzigen icoon om de vaste waarden op te geven.

1.JPG

Als je voor meerdere werknemers een component wilt muteren dan kan in het betreffende menu met behulp van de navigatieknop naar de volgende werknemer geschakeld worden, zodat de mutaties snel kunnen worden vastgelegd. 

Zie ook Vaste mutaties: Collectieve vastlegging voor collectieve vastlegging.

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0