Vaste mutaties: Collectieve vastlegging

Volgen

Vaste Mutaties: Collectief vastleggen op werknemerniveau

Naast individuele mutaties kunnen in Loket Classic ook mutaties of gegevens ingevoerd worden die voor alle werknemers of groepen van werknemers van toepassing zijn. Meestal zal een collectieve mutatie ook alleen maar gelden voor actieve werknemers. In zo’n geval dient, voordat er collectief een mutatie wordt ingegeven, een filter te worden ingesteld op de lijst dienstverbanden aan de linkerkant van het scherm.

Collectieve vaste mutaties

Indien voor iedere werknemer eenzelfde vaste mutatie moet worden vastgelegd dan kan hiervoor gebruik gemaakt worden van de opties onder Collectieve mutaties. Deze optie tref je aan in Loket Classic onder Werkgever -> Collectieve mutaties.

Onder de optie Beloning kun je het basisloon of de pensioenuitkering collectief muteren.
Hierbij kan worden opgegeven of het basisloon c.q. pensioenuitkering met een aanvullend bedrag of percentage verhoogd moet worden. Tevens kan de methode van afronden worden opgegeven.
Bij een verhoging met een percentage, dan kies je percentage aanvullend. 

  schermafbeelding_vaste_mutaties_COLLECTIEF_vastleggen_p_werknemerniveau.png

In het scherm Collectieve mutaties kunnen ook looncomponenten, fondsen en grondslagen collectief worden gemuteerd. Zie onderstaande schermafbeelding.

1.JPG 

Zie ook Vaste mutaties: Individuele vastlegging voor individuele vastlegging.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0