Vaste mutaties: Uitdiensttreding

Volgen

 

Indien een werknemer uit dienst gaat, dienen de datum uit dienst (laatst gewerkte dag) en de reden uit dienst te worden ingevuld.

schermafbeelding_vaste_mutaties_vastleggen_UITDIENSTTREDING.png

Loket.nl zal een controle uitvoeren of er nog mutaties aanwezig zijn met een latere ingangsdatum dan de datum uit dienst. Als dit het geval is, dienen deze mutaties eerst verwijderd te worden voordat Loket.nl de datum uit dienst accepteert.

Indien een werknemer een datum uit dienst heeft (ongeacht welke datum dit is), worden de gewerkte uren d.m.v. de functie Berekenen uren automatisch naar rato van de verwerkingsperiode berekend. Om het aantal uren juist te kunnen bepalen adviseren wij de functie Automatische processen activeren (Werkgever -> Salarisverwerking -> Automatische processen activeren) in ieder geval net voor het opstarten van de loonverwerking uit te voeren.

Indien een werknemer in de loop van een verloningsperiode (gebroken periode) in- of uit dienst gaat, dient tevens een aantal vaste componenten te worden herrekend. Of dit gewenst is, kan per component op bijvoorbeeld cliëntniveau worden aangegeven. Componenten die standaard niet op herrekenen staan, zijn inhouding personeelsvereniging en inhouding levensloop. Eventueel kan een component ook via de variabele gegevens vervangend worden opgegeven.

Wanneer een werknemer gedurende een loontijdvakperiode in- of uit dienst gaat, dienen de loonheffing en de sociale werknemersverzekeringen per dag te worden bepaald. SV-dagen worden voor een fulltimer bij een gebroken periode automatisch vastgesteld. Bij een parttimer die minder dan vijf dagen in de week werkt en gedurende een loonperiode in- of uit dienst gaat, dien je zelf bij de variabele gegevens in de categorie Uren het aantal SV-dagen te muteren met de daadwerkelijk gewerkte dagen. Indien een rooster wordt gehanteerd kunnen de SV-dagen op basis van het rooster worden vastgesteld. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2