Variabele mutaties: Individuele vastlegging

Volgen

Wanneer bepaalde loongegevens iedere maand wijzigen, spreken we van variabele gegevens.
Zo zijn uren, overwerk en kilometervergoeding allemaal voorbeelden van variabele gegevens. Deze kun je zowel collectief (zie ook Variabele mutaties (collectief) als individueel opgeven. Deze pagina legt uit hoe je variabele mutaties op individueel niveau kunt vastleggen.

Variabele gegevens worden alleen meegenomen bij de salarisverwerking voor de opgegeven periode.Vaste loongegevens kunnen door middel van de bijbehorende componenten in de meeste gevallen ook via variabele componenten aanvullend of vervangend worden gemuteerd.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

In de vaste werknemergegevens staat een reiskostenvergoeding van € 100,00. Deze € 100,00 reiskostenvergoeding zal automatisch bij iedere loonverwerking worden meegenomen.

Indien eenmalig € 150,00 reiskostenvergoeding moet worden betaald kan dit via variabele gegevens worden opgegeven. Hiervoor bestaan de onderstaande mogelijkheden:

  1. Bij de variabele component reiskostenvergoeding wordt € 150,00 opgegeven.
    N.B. In het invoerveld kan een deel van de componentnaam worden ingevoerd. Er verschijnt vervolgens een scherm met componenten die voldoen aan de ingevoerde gegevens.
    De button vóór het bedrag moet op = staan. Deze variabele waarde vervangt de vaste waarde in de personeelsgegevens.
  2. Bij de variabele component wordt de € 50,00 reiskostenvergoeding aanvullend (+) opgegeven. Hiervoor dient de button voor het bedrag op + geplaatst te worden. Deze waarde vervangt nu niet de vaste waarde in de personeelsgegevens, maar telt de variabele waarde hierbij op.
  3. Indien de reiskosten, bijvoorbeeld vanwege ziekte, één periode niet uitbetaald mag worden, kan de button voor het bedrag op 0 worden gezet. Hiermee wordt aangegeven dat in deze periode ook de vaste waarde niet uitbetaald mag worden.

De gemuteerde variabele waarde wordt alleen voor de opgegeven periode meegenomen. De daarop volgende periode zal weer automatisch de vaste waarde van € 100,00 worden meegenomen in de berekening.

schermafbeelding_ind_vastlegging_1.png

Individuele variabele mutaties kunnen worden vastgelegd met behulp van de optie Salarisverwerking -> Variabele gegevens. In het scherm kan een bestaand record worden geselecteerd of een nieuwe worden toegevoegd.

Indien een nieuwe variabele strook moet worden toegevoegd kan de betreffende periode worden geselecteerd.

Daarnaast kunnen de overige sleutelgegevens worden ingevoerd, zoals verdelingseenheid, strook en ploeg. Vervolgens kun je nog een exportset selecteren (zie ook Variabele mutaties: Exportset definiëren). De in deze exportset opgenomen looncomponenten zullen in het scherm verschijnen. Indien géén gebruik wordt gemaakt van een exportset, kan ook een los looncomponent worden geselecteerd. In het vrije veld kan een deel van de naam of categorie van een looncomponent worden ingevoerd. Hierna verschijnen de componenten die voldoen aan het ingevoerde gegeven.

mceclip0.png

N.B.

Indien een variabele mutatie voor meerdere werknemers moet worden vastgelegd, kan dit wellicht eenvoudiger en sneller gemuteerd worden met behulp van de functie Browser variabele gegevens of Collectieve mutaties

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0