Wanneer een nieuw dienstverband aanmaken?

Volgen

We krijgen regelmatig vragen over het wel of niet aanmaken van een nieuw dienstverband. Een nieuw dienstverband betekent namelijk dat er een nieuwe inkomstenverhouding (= IKV) wordt aangemaakt. In het Handboek Loonheffingen, hoofdstuk 3.4, kan je hierover meer informatie terug vinden.

Het aanmaken van een nieuw dienstverband doe je via Werknemer -> Overzicht ->  en dan kiezen voor de button Nieuw dienstverband. De persoonsgegevens zullen worden overgenomen uit het eerdere dienstverband.

1.jpg

 

Hierbij een aantal praktijkvoorbeelden.

Wanneer wel een nieuw dienstverband aanmaken:

  • Uitbetalen transitievergoeding
  • Wijziging van oproepkracht naar vaste uren en andersom (is noodzakelijk in Loket.nl i.v.m. de datum van de wijziging)
  • Herintreder
  • Wijziging van Stagiaire met beloning naar Arbeidsovereenkomst (excl BBL) 
  • Wijziging van BBL-er naar Arbeidsovereenkomst (excl BBL)
  • Bij voortzetting werkzaamheden als de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt
  • Anonieme werknemer, vanaf de periode wanneer wél de juiste gegevens voor de loonheffingen bekend zijn
  • Wanneer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op een later moment na het ingaan van het dienstverband ondertekend wordt. 

Wanneer geen nieuw dienstverband aanmaken:

  • Bij wijziging van bijvoorbeeld salaris, functie, afdeling, uren per periode, IBAN, etc.
  • Bij verlenging arbeidsovereenkomst, ongeacht bepaalde of onbepaalde tijd

Indien je twijfelt is het van belang om te weten of de wijziging dusdanige gevolgen heeft dat dit, bij hetzelfde dienstverband, fouten oplevert op de salarisstrook, de loonaangifte en/of de pensioenaangifte.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor. 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0