Afwijkend percentage 30% regeling

Volgen

Vanaf 2014 zijn er extra criteria toegevoegd waaraan werknemers aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een 30%-regeling. Zo moet er bijvoorbeeld in het geval van “specifiek deskundigheid” of  “Jonger dan 30 en een mastertitel” sprake zijn van een minimaal fiscaal loon om de 30% regeling te mogen toepassen. Om te voorkomen dat de totale werkgeverskosten overschreden gaan worden is er in de praktijk behoefte om een lager percentage dan 30% toe te passen. De 30% regeling schrijft namelijk een maximum van 30% voor maar geen minimum percentage. Het is mogelijk om een afwijkend percentage lager dan 30% op te geven op het scherm Fiscaal.

 

Onderstaand een rekenvoorbeeld van het berekenen van een afwijkend 30% percentage:

Werknemer met een specifieke deskundigheid met €50000,- als loonkosten.
Opgegeven basisloon per maand is €4166, 67 wordt normaal gesplitst in bruto €2916,67 en netto €1250,00 30% vergoeding, zie onderstaande printscreen. 30% reg.verg.: 30/70x € 2916.67 = € 1250,00

1.png


Echter, in dit geval moet de uitkomst worden: bruto €38961 (minimale looneis in 2021) en netto €11039.

Salaris € 38961/12= € 3246,75
Voor 30% regeling blijft beschikbaar € 50000 - € 38961= € 11039
€ 11039/ € 38961 = 28,3335%
28,3335 / 100 x 70=19,8335%

Aanpassing vastleggen bij werknemer in Loket.nl :
Basisloon aanpassen in € 3246,75 en op het scherm fiscale gegevens afw. perc.30% regeling het percentage plaatsen op 19,8335%

1.jpg

 

1.jpg


Uitwerking bruto/netto: 19.8335/70 x € 3246,75 = € 919,92
Totaal salaris € 3246,75 x 12 = € 38961
30% regeling ( 19.8335%) = € 919,92 x 12= € 11039,04
€ 38961 + € 11039,04 = € 50000,04

4.png

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0