Salarysplit verwerken in Loket.nl

Volgen

Bij salarysplit bestaat het inkomen uit Nederlands- en buitenlands inkomen. Het totale inkomen is in Nederland premieplichtig voor de Werknemersverzekeringen, Zorgverzekeringswet en Volksverzekeringen.

Het Nederlands deel is belastingplichtig in Nederland en het buitenlandse deel is belastingplichtig loon in het buitenland.  Er wordt vanaf 2019 voor het belastingdeel gerekend met de loonbelastingtabel dat is aangegeven onder de fiscale gegevens van de werknemer in het veld Inwoner van.

Er zijn 2 methodieken voor het berekenen van Salarysplit.

Methode 1: Loonbelasting op basis van wereldinkomen (%NL/WI)

Methode 2: Loonbelasting op basis van Nederlands inkomen 

 

Voorbereiding

Om salarysplit te kunnen berekenen in Loket.nl dienen voor die administratie de volgende componenten geactiveerd te zijn:

769 BTL.INK.TAB (Buitenlands inkomen tabel), categorie Bruto vergoeding tabel

770 BTL.INK.TAR (Buitenlands inkomen tarief), categorie Bruto vergoeding tarief

771 BTL.WG.ZVW (Buitenlands deel werkgever ZVW), categorie Intern

772 BTL.PR.WE (Buitenlands deel premie WE), categorie Intern

773 BTL.PR.VV (Buitenlands deel premie volksverzekeringen), categorie Intern

 

Verwerking

Om bij een werknemer salarysplit toe te kunnen passen, dient bij die werknemer onder Salarisverwerking -> Fiscale gegevens -> Fiscale gegevens de juiste indicatie Salarysplit ingevuld te worden, zie onderstaande schermprint

1.JPG

Zodra een van de indicaties is ingevuld zijn er twee manieren om aan te geven hoe hoog het buitenlandse inkomen is. Je kunt een percentage vullen of het bedrag opgeven.
Je dient een keuze te maken tussen deze twee mogelijkheden.

Percentage

Onder Salarisverwerking -> Fiscale gegevens -> Fiscale gegevens kun je het % buitenlandsink. vullen. Loket.nl zal het buitenlands inkomen maandelijks berekenen door het heffingsplichtig loon te vermenigvuldigen met het percentage. Uitzonderingen komen voor als je in de vaste gegevens 769 BTL.INK.TAB (Buitenlands inkomen tabel) en/of 770 BTL.INK.TAR (Buitenlands inkomen tarief) muteert , in dit geval overruled Loket.nl het percentage dat is opgegeven, in onderstaand voorbeeld zal voor het tarief gedeelte worden gerekend met €3000/€4000 = 75% NL inkomen.

1.jpg

 

Bedrag

De bedragen van buitenlands inkomen kun je vullen in de componenten 769 BTL.INK.TAB (Buitenlands inkomen tabel) en 770 BTL.INK.TAR (Buitenlands inkomen tarief). Het buitenlands inkomen tabel kun je vast zetten bij de werknemer onder Arbeidsvoorwaarden -> Beloning -> Bruto vergoeding volgens tabel en beide componenten zijn variabel op te geven onder Salarisverwerking -> Variabele gegevens.

Met bovenstaande handelingen wordt het juiste bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen berekend. In sommige situaties is het buitenlandse inkomen al uitbetaald. Om te voorkomen dat dit loon dubbel uitgekeerd wordt, kun je het loon via een netto inhouding weer inhouden.

 

Berekening


Methode 1 Loonbelasting op basis van wereldinkomen (%NL/WI)

Tabelloon

Het bedrag aan belasting wordt bepaald volgens onderstaande stappen:

Stap 1: Bepaal op basis van het wereldinkomen vanuit de tijdvaktabel loonbelasting /premie volksverzekeringen het bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen

Stap 2: Bepaal op basis van het wereldinkomen vanuit de tijdvaktabel loonbelasting /premie volksverzekeringen die uitsluitend premieplichtig zijn (herleidingsregel A) het bedrag aan premie volksverzekeringen

Stap 3: Bepaal het Nederlandse gedeelte aan loonbelasting ( 100%- perc buitenland * resultaat van stap     1- stap 2

Stap 4: Bepaal de totale inhouding ( uitkomst stap 2 +3)


Onderstaand een voorbeeldberekening (2020)

Wereldinkomen =€4000

% buitenlandsinkomen =25%

1.jpg

 

Stap 1  LB: Inhouding volgens tijdvaktabel  €1141,92 ( standaard tabel)

Stap 2 PVV:  Inhouding volgens tijdvaktabel € 540,17 ( tabel herleidingsregel A)

Stap 3:  LB NL: (€4000-/- (25%*€4000)/€4000 * (€1141,92-€540,17) = €451,31

Stap 4: €540,17(PVV) + €451,31(LB NL) = €991,48

NB
Vanaf 2021 zal, zodra het maximum bedrag Premie volksverzekeringen is bereikt, geen PVV op de berekende LB (tijdvaktabel) in mindering worden gebracht. (zie hierboven stap 3)
Op het berekende bedrag LB (stap 1) zal in dat geval de verdeling binnenland worden toegepast.

 

Om inzichtelijk te maken hoe hoog het buitenlands deel premie volksverzekeringen is, zal Loket.nl op het component 773 BTL.PR.VV dit bedrag boeken. Dit wordt berekend door de uitkomst van de herleidingsregel Alleen premieplichtig te vermenigvuldigen met het percentage buitenlands inkomen.

 

Tariefloon

Stap 1: Bereken de loonbelasting over het “wereldinkomen”

Bepaal volgens de standaard tabel bijzondere beloning het juiste percentage ( standaardtarief + verrekeningspercentage) Vermenigvuldig dit percentage met het “wereld inkomen”

Stap 2: Bereken de premie volksverzekering over het “wereldinkomen”

Bepaal volgens de tabel bijzondere beloning met herleidingsregel A (alleen premieplichtig) het juiste percentage ( standaardtarief + verrekeningspercentage) o.b.v. het jaarloon
Vermenigvuldig dit percentage met het “wereldinkomen”

Stap 3: Bepaal het Nederlandse gedeelte aan loonbelasting ( 100%- perc buitenland * resultaat van                 stap 1- stap 2)

Stap 4: Bepaal de totale inhouding ( uitkomst stap 2 +3)

 

Onderstaand een voorbeeldberekening (2020)

Jaarloon bijzondere beloning = €34805

Wereldinkomen = €4000

% buitenlandsinkomen =25%

1.jpg

Stap 1 LB 37,35%+4,02%=41,37%  €4000 x 41,37%= €1654,80

Stap 2 PVV 27,65%+2,97%=30,62% €4000 x 30,62%= €1224,80

Stap 3 LB= (100%-/-25%)/100 * (€1654,80-/- €1224,80)= €322,50

Stap 4 €1224,80+€322,50 = €1547,30

NB
Vanaf 2021 zal, zodra het maximum bedrag Premie volksverzekeringen is bereikt, geen PVV op de berekende LB  in mindering worden gebracht. (zie hierboven stap 3)
Op het berekende bedrag LB (stap 1) zal in dat geval de verdeling binnenland worden toegepast.

 

Methode 2 (Loonbelasting op basis van Nederlands inkomen)

Tabelloon

Voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen gebruikt Loket.nl de herleidingsregels.

Stap 1 bepaal op basis van het Nederlands inkomen vanuit de tijdvaktabel loonbelasting /premie volksverzekeringen uitsluitend belastingplichtig (herleidingsregel B) het bedrag aan loonbelasting

Stap 2 bepaal op basis van het wereldinkomen vanuit de tijdvaktabel loonbelasting /premie volksverzekeringen die uitsluitend premieplichtig zijn (herleidingsregel A) het bedrag aan premie volksverzekeringen

Stap 3 bepaal de totale inhouding ( uitkomst stap 1 +2)

Het totaal van deze berekening vormt de loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Onderstaand een voorbeeldberekening (2020)

Wereldinkomen =€4000

% buitenlandsinkomen =25%

1.jpg

Stap 1  LB: Nederlands inkomen €3000 , inhouding volgens tijdvaktabel €197,92 ( tabel herleidingsregel B)

Stap 2 PVV:  Inhouding volgens tijdvaktabel op basis van €4000 aan wereldinkomen €540,17 ( tabel herleidingsregel A)

Stap 3:  €197,92 + €451,31 = €738,09

Om inzichtelijk te maken hoe hoog het buitenlands deel premie volksverzekeringen is, zal Loket.nl op het component 773 BTL.PR.VV dit bedrag boeken. Dit wordt berekend door de uitkomst van de herleidingsregel Alleen premieplichtig te vermenigvuldigen met het percentage buitenlands inkomen.

 

Tariefloon

Stap 1: Bereken de loonbelasting over het “Nederlandse inkomen”

Bepaal volgens de tabel bijzondere beloning met herleidingsregel B (alleen belastingplichtig) het juiste percentage ( standaardtarief + verrekeningspercentage) o.b.v. het jaarloon

Vermenigvuldig dit percentage met het “Nederlands inkomen”

Stap 2: Bereken de premie volksverzekering over het “wereldinkomen”

Bepaal volgens de tabel bijzondere beloning met herleidingsregel A (alleen premieplichtig) het juiste percentage ( standaardtarief + verrekeningspercentage) o.b.v. het jaarloon

Vermenigvuldig dit percentage met het “wereldinkomen”

Stap 3: Bepaal de totale inhouding

Tel het resultaat van stap 1 en 2 bij elkaar op

 

Onderstaand een voorbeeldberekening (2020)

Jaarloon bijzondere beloning = €34805

Wereldinkomen =€4000

% buitenlandsinkomen =25% (Nederlands inkomen is dus dan €3000)

1.jpg

Stap 1 LB 37,35%+1,04%=38,39%.

                 38.39 % x €3000 = €1151.70

Stap 2 PVV 27.65%+2.97%=30,62%.

                 30.62 % x €4000 = €1224,80

Stap 3 LB= €1151,70 +€1224,80 = €2376,50

 

Aansluiting LB - IB

Zowel de tot vorig jaar (2020) gehanteerde methode als de methode die sinds dit jaar wordt toegepast zijn door de belastingdienst toegestaan. De huidige methodiek sluit volgens Loket.nl beter aan op de inkomstenbelasting zeker in het geval van werknemers die in de loop van een kalenderjaar in of uit dienst gaan en degene die hun maximum Premie volksverzekeringen bereiken.

 

Indien je zelf een ander bedrag aan loonheffing voor het tariefloon wil opgeven kan je de helpdesk verzoeken om looncomponent 151 LB/PR.VOLKSVZ. voor betreffende werkgever vrij te geven, je kan dan in de variabele gegevens op een bijzonder tarief strook de mutaties vastleggen zodat er een aparte bijzonder tarief strook zal worden aangemaakt, zie onderstaande schermprints ter verduidelijking.

1.jpg

2.jpg

 

Werknemersverzekeringen

Mocht de werknemer niet verzekeringsplichtig zijn, moeten de volgende indicaties worden aangepast:

Indicatie Uitzondering op Geen verzekeringsplicht zetten op werknemersniveau op de Dienstverband pagina:

1.JPG

Op werknemerniveau op het tabblad Arbeidsvoorwaarden -> Verzekeringen de indicaties op Niet verzekerd zetten:

1.JPG

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0