WBSO (S&O)

Volgen

Komt je klant in aanmerking voor korting S&O (Speur & Ontwikkelingswerk)? Dan kun je dit bedrag een WBSO eenvoudig opgeven.
Dit door in Loket Classic bij een willekeurige werknemer naar Salarisverwerking - Fiscale gegevens - Afdrachtsvermindering te gaan. Je klikt op de toevoegen button en je geeft een startdatum, einddatum, het component KRT.S-OW en het bedrag aan korting wat per aangiftetijdvak toegepast mag worden op. 

1.JPG

 

Let op: is de toegekende korting aan WBSO hoger dan het totaal berekend bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen, pas het bedrag dan aan naar het totaal aan loonbelasting/premie volksverzekeringen. Je mag namelijk niet meer korting toepassen dan de hoogte van dit bedrag!


Correctie WBSO

Wanneer er teveel WBSO is geclaimd in het vorig jaar (door bijvoorbeeld minder uren aan S&O besteed dan van tevoren ingeschat), dan moet er een terugbetaling plaatsvinden van het teveel geclaimde WBSO.
in dat geval kun je het huidig jaar het component CORR.S-OW VJ (output) opgegeven worden.  Dit werkt overigens alleen voor een terugbetaling! Als er achteraf meer moet worden geclaimd moet dat in het betreffende verwerkingsjaar worden gecorrigeerd middels de optie Verlonen voorgaande jaren.
Op component CORR.S-OW VJ (output) mag enkel variabel een negatief bedrag worden opgegeven.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0