Fiscaal jaarloon

Volgen

Tijdens de jaarafsluiting worden de fiscale jaarlonen voor het nieuwe jaar automatisch door Loket.nl bepaald. De optie Werkgever -> Collectieve mutaties -> Ophalen fiscale jaarlonen blijft bestaan voor o.a. jaarafsluitingen van voorgaande jaren. 

Bij de bepaling van de jaarlonen wordt het jaarloon voor een werknemer, die slechts een gedeelte van het afgesloten jaar in dienst is geweest, bepaald met behulp van extrapolatie.

Wanneer een werknemer in een jaar meerdere dienstverbanden heeft word het heffingsplichtigloon bij elkaar opgeteld voor de berekening van het fiscaal jaarloon. Subdienstverbanden worden hierop uitgezonderd.

Ben je zojuist gestart in Loket.nl?
Dan dienen deze jaarlonen handmatig opgegeven te worden. Dit via het scherm 
Werknemer -> Dienstverband -> Salarisverwerking -> Fiscale gegevens

Neem bij de bepaling van het fiscale jaarloon, behalve het salaris, ook de van toepassing zijnde reserveringen mee, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering, etc.

 
1.JPG

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0