Fiscaal jaarloon

Volgen

Tijdens de jaarafsluiting worden de fiscale jaarlonen voor het nieuwe jaar automatisch door Loket.nl bepaald. De optie Werkgever -> Collectieve mutaties -> Ophalen fiscale jaarlonen blijft bestaan voor o.a. jaarafsluitingen van voorgaande jaren. 

Bij de bepaling van de jaarlonen wordt het jaarloon voor een werknemer, die slechts een gedeelte van het afgesloten jaar in dienst is geweest, bepaald met behulp van extrapolatie.

Ben je zojuist gestart in Loket.nl?
Dan dienen deze jaarlonen handmatig opgegeven te worden. Dit via het scherm 
Werknemer -> Dienstverband -> Salarisverwerking -> Fiscale gegevens

 
1.JPG

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0