Gedifferentieerde premie Whk

Volgen

Loket.nl voert bij de jaarafsluiting van de werkgevers van het oude jaar naar het nieuwe jaar voor alle werkgevers waar een premie- of afdrachtspercentage WGA (vast) of ZW flex is gevuld automatisch de gedifferentieerde premies Whk in.

De premies die hiervoor zijn gehanteerd zijn de sectorale premies voor de kleine werkgevers. Deze percentages zijn vastgelegd bij de verschillende afdracht percentages.  Voor het vaststellen van deze percentages is rekening gehouden met de verdeling afdracht/inhouding van het oude jaar.

Mochten deze sectorale premies echter niet van toepassing voor je zijn omdat je een beschikking Whk hebt ontvangen van de belastingdienst of omdat je eigenrisicodrager bent geworden voor de WGA/ZW, overleg dan even met je contactpersoon van je accountants- administratiekantoor.
Zij kunnen deze premies handmatig voor je aanpassen.

1.JPG

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0