Stap 2: Toevoegen vaste vergoedingen

Volgen

Als bij een nieuwe werknemer vaste vergoedingen of inhoudingen van toepassing zijn kunnen deze componenten worden toegevoegd op het tabblad Arbeidsvoorwaarden -> Beloning. Het is ook mogelijk om deze componenten te importeren, meer informatie hierover vind je hier. Deze componenten worden vervolgens standaard met elke loonverwerking meegenomen. 


Mocht je een vergoeding en/of inhouding willen toevoegen die nog niet bestaat in Loket.nl, neem dan contact op met jouw contactpersoon van het accountants- administratiekantoor. Zij kunnen dit component dan voor je aanmaken.

In Loket.nl kun je altijd de daadwerkelijke ingangsdatum en het bedrag voor een volledige periode opgeven per wanneer een vergoeding/inhouding van toepassing is. Er wordt automatisch voor je herrekend wanneer een werknemer gedurende de maand of periode in dienst komt.

Mocht een medewerker een afwijkend opbouw percentage kennen aan vakantietoeslag of kent hij/zij een ander percentage/bedrag aan pensioen, weet dat dit soort zaken op persoonsniveau opgegeven kunnen worden.

In onderstaand scherm zie je dat er fondsen zijn gekoppeld aan een werknemer en dat deze nog de soort Berekening Volgens regeling heeft. Dit houdt in dat de percentages zoals deze zijn vastgelegd op bedrijfsniveau worden toegepast en vandaar dat de premiepercentages en afdrachtspercentages met een 0 worden weergegeven.

1.JPG

Wanneer je op een fondsregel klikt (in dit geval Ouderdomspensioen) is het mogelijk om bij Berekening een andere vorm te selecteren. Bijvoorbeeld Bedrag volgens opgave.
Hierna kun je bij Premie het bedrag opgeven wat bij de werknemer aan ouderdomspensioen ingehouden dient te worden en kun je bij Afdracht aangeven wat de totale afdracht (werknemersdeel + werkgeversdeel) is aan ouderdomspensioen.

2.JPG

 

Overige salarisgegevens, zoals een auto van de zaak of extra rekeningnummers, kunnen worden gemuteerd via de opties onder het tabblad Salarisverwerking.

Daarnaast kan het, afhankelijk van de cao die je volgt, voorkomen dat je ook nog overige tabbladen moet doorlopen. Onderstaand enkele voorbeelden hiervan:

Diversen: Bijvoorbeeld indicatie premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers, incidentele inkomstenvermindering en jaargrondslag ABP.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0