Rekentool Transitievergoeding

Volgen

Met behulp van de Rekentool Transitievergoeding kun je eenvoudig de hoogte van de transitievergoeding vaststellen. Hiervoor worden een aantal gegevens die al bekend zijn in Loket.nl vooraf ingevuld.

We hebben deze Rekentool niet aan het scherm uitdiensttreden gekoppeld. Op deze manier kun je berekeningen maken en afspraken hierover maken met de medewerker. Vervolgens kun je het traject Uit dienst melden in Loket.nl en het bedrag van de berekende transitievergoeding invoeren in het extra dienstverband.

Autorisatie

Met het recht 'Raadplegen- of Beheer beloning' of 'Raadplegen- Beheer variabelen' beschik je over deze tool. Uiteraard heb je ook het recht Raadplegen- of Beheer Dienstverbanden hierbij nodig.

Werken met de rekentool

Op het scherm dienstverband hebben we een button Transitievergoeding
2.JPG

Als je hierop klikt dan verschijnt onderstaand scherm.

3.JPG

In dit scherm zijn een aantal gegevens al gevuld. 

 • In dienst
  Hier wordt de datum in dienst gebruikt, tenzij de historische datum in dienst is gevuld.
 • Uit dienst
  Als de uit dienst datum al bekend is, dan wordt die hier gevuld. Is dit niet het geval? Dan wordt er een default gevuld (laatste dag van de verloningsperiode).
 • Basisloon (per maand)
  Hier wordt het basisloon getoond. Indien nodig wordt het basisloon omgerekend naar maandloon.
 • Ploegentoeslag (%)
  Als er sprake is van een ploegentoeslag dan wordt hier het betreffende percentage getoond.
 • Vaste grondslagen (%)
  Indien de medewerker in aanmerking komt voor vaste grondslagen (zoals vakantietoeslag of eindejaarsuitkering) dan wordt op basis van de inrichting van de betreffende grondslag beoordeeld of deze moet worden meegenomen. Hiervan is sprake als bij de inrichting van de grondslag bij Soort i.v.m. loonaangifte ‘Vakantiebijslag’ of ‘Extra periode salaris’ staat.
 • Aanvullend maandbedrag
  Hier kan een extra bedrag worden toegevoegd. Denk aan provisie of onregelmatigheidstoeslag. Reken dit bedrag wel zelf om naar een maandbedrag.

Heb je de gegevens gewijzigd dan kun je met de button 'Bereken' Loket.nl de transitievergoeding laten bepalen.

 • Arbeidsduur (jaren)
 • De arbeidsduur wordt op de volgende manier bepaald: het aantal hele jaren + (het resterend aantal maanden / 12) + (het resterende aantal dagen / totaal aantal dagen in de laatste maand /12)  Voorbeeld:
  In dienst 1/7/2016 uit dienst 15/8/2020:
  Aantal hele jaren is 2020-2016 = 4,
  aantal hele maanden = 1 en restant
  aantal dagen is 1/8/2020 t/m 15/8/2020 = 15.
  Arbeidsduur is 4 + 1/12 + 15/31 
 • Maandsalaris
  Het maandsalaris is opgebouwd uit: Basisloon (per maand) * Ploegentoeslag * Vaste grondslagen + Aanvullend maandbedrag.
 • Transitievergoeding
  De transitievergoeding is als volgt berekend: Arbeidsduur (in jaren) x (Maandsalaris x Factor (=1/3)).

Let op: Deze rekentool geeft een representatieve indicatie voor de hoogte
van de transitievergoeding. Er wordt geen rekening gehouden met het wettelijk gestelde maximum.
Het kan zijn dat andere rekentools een iets andere berekening toepassen. Wij menen dat deze manier van dagen bepalen zeer nauwkeurig is.
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan deze berekening.

Condities

De Rekentool kan worden gebruikt voor werknemers die voldoen aan onderstaande criteria:

 • Werknemer soort moet Werknemer of Ambtenaar zijn
 • Werknemer moet een ‘periodeloon’ hebben (dus geen uurloon).
 • Werknemer mag geen ‘oproepkracht’ zijn.
 • Werknemer mag geen 'DGA' zijn.
 • Werknemer mag geen ‘vorige eigenaar’ zijn.
 • Werknemer mag geen ‘familie van de eigenaar’ zijn.
 • Speciale inkomstenverhouding moet zijn ‘n.v.t.’.
 • Werknemer moet gekoppeld zijn aan een salarisverwerkende administratie

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0