Vitaliteitsregeling (generatiepact)

Volgen

In verschillende CAO's kan een werknemer recht hebben op een vitaliteitsregeling oftewel het generatiepact. Deze regeling ziet erop toe dat een werknemer minder werkt, hiervoor een gedeelte van zijn of haar loon inlevert en dat de pensioenopbouw voor 100% door blijft lopen.
Dit is niet heel eenvoudig te verwerken en heeft vaak te maken met één of meerdere van onderstaande redenen:

  • Regelingen zijn onduidelijk
  • Regelingen lopen uiteen qua verwerking en verwachting bij pensioenfonds
  • Pensioenfondsen komen niet met voorbeeldberekeningen en toelichting hierop

Hieronder volgt een opsomming hoe een vitaliteitsregeling toch mogelijk verwerkt kan worden in Loket.nl. Hierbij wel het advies om deze goed te controleren of dit het gewenst resultaat heeft. Dit voor de loonberekening, pensioenaangifte maar ook zeker de loonaangifte (verloonde uren).
Hierbij gaan we uit dat het pensioenfonds een volledige pensioengrondslag wil hebben en dat zowel de werknemer als werkgever 100% pensioen betalen en dat de werknemer 90% loon hiervoor ontvangt.

 

Stap 1. Doorgifte deelname aan vitaliteitsregeling inregelen. 
Voor de juiste doorgifte aan het pensioenfonds, dien je het veld Vitaliteitsregeling te vullen op fondsniveau. 
Je hebt de keuze uit.
Vitaliteitsregeling (n.v.t.): deze houd je aan voor wanneer het fonds niet van toepassing is voor een vitaliteitsregeling.  Je kunt dit aansturen op LM en adm-niveau.
Vitaliteitsregeling (Ja, eigen berekening): dit is de optie wanneer het fonds wel toegepast kan worden voor een vitaliteitsregeling. 


Stap 2.  Doorgifte deelname aan vitaliteitsregeling inregelen. 
Door Stap 1 uit te hebben gevoerd kun je in Loket.nl op werknemerniveau -> Fondsen -> Werknemerfonds selecteren voor Vitaliteitsregeling. Je hebt dan 3 opties.
Vitaliteitsregeling n.v.t. : De werknemer doet niet mee aan de vitaliteitsregeling
Vitaliteitsregeling Volgens regeling:  Op termijn gaan we percentages inrichten waardoor de vitaliteitsregeling eenvoudiger te verwerken is in Loket.nl.
Vitaliteitsregeling (Ja eigen berekening) : De werknemer doet mee aan de vitaliteitsregeling, maar je geeft zelf de percentages op. (huidige situatie) 


Voorbeelden uitwerkingen Vitaliteitsregeling
Er volgen hieronder 2 voorbeelden, waarbij de contracturen van de werknemer wel of niet worden aangepast.

VOORBEELD 1; Contracturen werknemer worden niet aangepast

  • 100% uren gewerkt (1) boeken
  • -10% uren via eenheden boeken. Dit zorgt voor een inhouding voor wat betreft het loon en om tot het juiste aantal verloonde uren te komen in de loonaangifte.

Aanmaken van een eenheid component

Voeg een eenheid-component toe in Loket Classic aan het loonmodel (of administratie) op basis van onderstaand voorbeeld. Het is belangrijk dat de dagen indicatie op 'Uren voor SV-dagen/DT/gew' staat. 
Pas de omschrijving van het component aan naar 'UREN VIT. REG'

mceclip0.png


Aanmaken van een bedrag per eenheid component

Naast het eenheid component dient er ook een bedrag per eenheid component toegevoegd te worden aan het loonmodel of administratie. Aangezien we in bovenstaand voorbeeld 57 hebben gebruikt vind je hieronder een voorbeeld van component 117. Aangezien we de uren negatief gaan opgeven, dienen we dit component in te richten als een betaling. Pas ook de omschrijving van het component aan naar  INH. VIT.REGEL.

1.jpg

 

Inrichten eenheid%

Ga vervolgens in Loket Classic naar het loonmodel of administratie naar Regeling --> Eenheid% en voeg het eenheden component toe met percentage 100% van het Periode uurloon.

mceclip1.png


Toevoegen bedrag per eenheid component aan fondsgrondslag(en)

Voeg het bedrag per eenheid component toe in de grondslag van het pensioenfonds als "berekende bedragen in de grondslag" .
Let op: Deze stap is afhankelijk van de soort pensioenregeling die er van toepassing is. Is er een rekenregel van toepassing (zoals bij Metaal of PFZW) dan is deze stap niet noodzakelijk!

Grondslag vakantiegeld aanpassen

De inhouding aan vitaliteitsregeling dient ook in mindering gebracht te worden op de grondslag van o.a. het vakantiegeld. Via Grondslagen dien je het bedrag per eenheid component op te nemen in de Grondslag Basis.

Muteren bij werknemer

Op werknemersniveau kunnen we nu aan de slag met het opgeven van de uren en deeltijdfactor.
Via het automatisch proces worden de uren 100% op component UREN GEWERKT gezet. De arbeidstijd van de werknemer laten we namelijk ongemoeid.  Hiernaast geven we 10% van de fulltime periode-uren negatief op via het eenheden component (57). Tevens geef je op component DEELTIJDFACTOR (156) de waarde 100 op, zodat de pensioenpremie wordt berekend op 100%. Deze 2 componenten zou je alvast voor een heel jaar erin kunnen zetten. 
1.JPG

Tip: Richt een eigen signaal in voor deze werknemer, zodat je aan het begin van het nieuwe jaar automatisch wordt herinnerd aan het feit dat je de uren weer opnieuw in dient te geven voor het gehele jaar.


Controleren middels een proforma berekening

Draai een proefverloning op basis van bovenstaande en kijk wat voor pensioeninhouding er bij de werknemer uitkomt. Controleer ook de totale afdracht en de verloonde uren op de loonstaat.

 

VOORBEELD 2: Contracturen werknemer worden wel aangepast

In dit voorbeeld dient de omschrijving van component 117 te worden aangepast naar BET. VIT.REGEL. Overige punten zijn gelijk aan bovenstaande voorbeeld, behalve het volgende punt;

Muteren bij werknemer

Op werknemersniveau kunnen we nu aan de slag met het opgeven van de uren.
Via het automatisch proces worden de uren 80% op component UREN GEWERKT gezet. De arbeidstijd van de werknemer is immers aangepast naar 80%.
Dan geven we 10% van de fulltime periode-uren positief op via het eenheden component (57). Component 156 dient ook hier met de waarde 100 gemuteerd te worden.
Deze componenten zou je alvast voor een heel jaar erin kunnen zetten. 

 

 

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0