Basisloon

Volgen

In de vaste gegevens van de werknemer wordt een basisloon vastgelegd (Arbeidsvoorwaarden -> Beloning --> Basisloon). 

Behalve een Ingangsdatum wordt hier het feitelijke basisloon van de werknemer vastgelegd en de eenheid (periodeloon of uurloon). Daarnaast kan wordt vastgelegd of er sprake is van een brutoloon, nettoloon of loonkosten. 

LET OP: als je kiest voor de eenheid Periodeloon dan dien je hierbij het fulltime basisloon op te geven!
Loket.nl berekent nl. zelf elke periode het parttime loon, d.m.v. van het deeltijdpercentage.

2.JPG

Indien geactiveerd bestaat er ook de mogelijkheid om o.b.v. een salarisschaal Loket.nl het brutoloon (Basisloon) te laten toevoegen. Dit kan een salarisschaal zijn op CAO-niveau, maar we kennen ook een salaristabel voor het wettelijk minimumloon. Op deze wijze kun je eenvoudig(er) het loon verhogen wanneer het wettelijk minimumloon wordt aangepast.
In onderstaand voorbeeld is er een werknemer gekoppeld aan deze salarisschaal. Het veld Salarisschaal toepassen = Ja zorgt er voor dat het veld Basisloon automatisch wordt gevuld met de waarde zoals bekend in de salarisschaal - Salariscel. 

Wordt er gewerkt met de minimumloon en betreft het een BBL-er, kies dan op dienstverbandniveau bij (Salarisverwerking -> Diversen -> ) minimumloon BBL voor ja

2.JPG

Het voordeel van het werken met salaristabellen is dat een algemene verhoging van de tabel eenvoudig doorgevoerd kan worden via Collectieve mutaties - Actualiseren Schaalsalaris. Zo hoeven de werknemers niet één voor één te worden verhoogd. Daarnaast kan je, indien van toepassing in jullie administratie, via Loket Classic gebruik maken van de functionaliteit Salarisaanpassingen

1.JPG

 

Berekening van het basisloon

Normaliter wordt er per periode met 1 basisloon rekening gehouden. Dit salaris geldt voor de gehele periode.

Komt een werknemer in de loop van een periode in dienst of gaat de werknemer uit dienst, dan wordt het salaris voor die periode naar rato berekend op basis van het aantal werkdagen.

Wordt een basisloon gedurende een periode gewijzigd dan zijn er dus meerdere voorkomens van het basisloon bekend in 1 periode. Op dat moment gaat Loket.nl per voorkomen het aantal werkdagen bepalen en met deze dagen wordt daarna het basisloon vastgesteld voor die (gebroken) periode. Tenslotte worden de resultaten bij elkaar geteld en vormt dat het basisloon voor betreffende periode.

Deze berekening voor meerdere voorkomens in 1 periode kan alleen onder de volgende voorwaarden:

   1. Er mag geen rooster gevuld zijn in de betreffende periode
   2. De eenheden van de verschillende regels zijn gelijk (periodeloon of uurloon)
   3. De combinatie van de soorten loon (Basisloon, Nettoloon, Loonkosten) moeten in de verschillende voorkomens in één periode hetzelfde zijn. Het is dus niet mogelijk om in een periode in het ene geval rekening te houden met bruto loon en vervolgens in dezelfde periode voor het tweede voorkomen met nettoloon.
   4. Het basisloon is:
     • Brutoloon, Nettoloon of Loonkosten
     • de combinatie Brutoloon én Nettoloon
     • de combinatie Brutoloon en Loonkosten


Voldoet de situatie niet aan de voorwaarden dan is het salaris aan het eind van de periode leidend voor de hele periode. Het salaris wordt berekend op het salaris aan het einde van de betreffende periode. 

 

Let op: Indien een arbeidstijdwijziging EN een wijziging in het basisloon tegelijkertijd voorkomen gedurende één periode, moet het uit te betalen basisloon handmatig worden opgegeven. Dit doe je onder de variabele gegevens van de betreffende periode. Je geeft dan het component Loon/Salaris (70) op met de waarde zoals deze uitbetaald dient te worden. De automatische berekeningswijze voorziet namelijk niet in de situatie waarin beide berekeningen tegelijkertijd voorkomen.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0