Bovenmatige vergoeding ZVW

Volgen

Indien werknemers in de ZVW vallen onder de categorie (E) wel verzekeringsplichtig, bijzonder tarief  (5,45 % in 2020) hoeft er geen vergoeding van deze ZVW premie door de werkgever plaats te vinden.
Indien een  werkgever toch besluit de ZVW premie te vergoeden (bijv. voor een DGA) dan is deze vergoeding bovenmatig en is deze vergoeding belast voor alle loonheffingen.
Om dit eenvoudig te realiseren, kun je hiervoor in Loket Classic een fonds inrichten.

mceclip0.png

 

In de max. grondslag premie het max.periodeloon ZVW (per jaar of per verloningsperiode) plaatsen, dit is €57232 op jaarbasis in 2020.

Bij premie percentage 5,45% (2020) en soort percentage op vast percentage.
Herrekeneenheid dient verloningsperiode te zijn en cumulatief berekenen op ja.

 Vervolgens in de grondslag opbouw werkgever het Heff.pl.loon (intern-204) opnemen. Hierover wordt de ingehouden premie ZVW ook berekend. Dit resulteert dan in eenzelfde bedrag

 Het premiecomponent die bij het betreffende fonds behoort dient nog wel te worden aangepast. Bij gebruik van fonds 34 is dit component 2057. De naam moet worden aangepast in bijvoorbeeld "BYDR.ZVW 5,45%” (2020) en de besturing van het betreffende component moet worden aangepast naar Betaling,  Tabelloon +, soc.pl. +, Kosten werkgever +

 mceclip1.png

 

 Tip:  Je kan in Loket Classic bestaande profielen uitbreiden of een extra profiel aanmaken waarin je dit fonds opneemt.

3.jpg

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0