Extra dienstverband Transitievergoeding

Volgen

Met ingang van 2020 heeft de werknemer recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Dit betekent dat met een grotere frequentie transitievergoedingen moeten worden betaald. Loket.nl ondersteunt je hierbij. 

 

Toevoegen dienstverband transitievergoeding

Zodra je een medewerker uit dienst meldt heb je de mogelijkheid om voor deze medewerker een nieuw dienstverband voor Transitievergoeding aan te maken.

2.JPG

Loket.nl neemt naast de N.A.W.-gegevens ook de volgende gegevens over van het 1e dienstverband:

Functie; Afw.functie, Afw. functiegroep; Standaardfunctie; Afdeling; Verdelingseenheid; Verdeling Financiële eenheid (oud); Verdeling journaal (nieuw); Fiscaal jaarloon. 

Daarnaast worden de volgende velden standaard door Loket.nl gevuld:

 • Datum in dienst (= datum einde dienstverband van feitelijke dienstverband)
 • Het nummer IKV is met 1 verhoogd
 • Groene tabel
 • Loonheffingskorting = wordt overgenomen van het 1e dienstverband
 • Niet verzekeringsplichtig ZW, WW, WAO, ZVW (C/K verzekeringsplicht, normaal tarief)
 • Speciale inkomstenverhouding = 62, (Ontslagverg/transitieverg.)
 • Indicatie oproepkracht = Nee
 • Datum einde dienstverband = datum in dienst
 • Reden einde dienstverband 12, (een andere, hiervoor niet genoemde reden).

Je kunt eventueel nog het fiscale jaarloon aanpassen mocht dit noodzakelijk zijn. 

Berekening transitievergoeding

Nadat het nieuwe dienstverband is vastgelegd moet alleen nog het bedrag aan transitievergoeding worden vastgesteld. 

Met behulp van de Rekentool Transitievergoeding kun je eenvoudig de hoogte van de transitievergoeding vaststellen. Hiervoor worden een aantal gegevens die al bekend zijn in Loket.nl vooraf ingevuld.

2.JPG

We hebben deze Rekentool niet aan het scherm uit dienst treden gekoppeld. Op deze manier kun je berekeningen maken en afspraken hierover maken met de medewerker. Vervolgens kun je het traject Uit dienst melden in Loket.nl en het bedrag van de berekende transitievergoeding invoeren in het extra dienstverband. Als je hierop klikt dan verschijnt onderstaand scherm.

3.JPG

In dit scherm zijn een aantal gegevens al gevuld. 


In dienst:
Hier wordt de datum in dienst gebruikt, tenzij de historische datum in dienst is gevuld.

Uit dienst:
Als de uit dienst datum al bekend is, dan wordt die hier gevuld. Is dit niet het geval? Dan wordt er een default gevuld (laatste dag van de verloningsperiode).

Basisloon (per maand):
Hier wordt het basisloon getoond. Indien nodig wordt het basisloon omgerekend naar maandloon.


Ploegentoeslag (%):

Als er sprake is van een ploegentoeslag dan wordt hier het betreffende percentage getoond.


Vaste grondslagen (%):

Indien de medewerker in aanmerking komt voor vaste grondslagen (zoals vakantietoeslag of eindejaarsuitkering) dan wordt op basis van de inrichting van de betreffende grondslag beoordeeld of deze moet worden meegenomen. Hiervan is sprake als bij de inrichting van de grondslag bij Soort i.v.m. loonaangifte ‘Vakantiebijslag’ of ‘Extra periode salaris’ staat.


Aanvullend maandbedrag:

Hier kan een extra bedrag worden toegevoegd. Denk aan provisie of onregelmatigheidstoeslag. Reken dit bedrag wel zelf om naar een maandbedrag.
Heb je de gegevens gewijzigd dan kun je met de button 'Bereken' Loket.nl de transitievergoeding laten bepalen.


Arbeidsduur (jaren):
De arbeidsduur wordt op de volgende manier bepaald: het aantal hele jaren + (het resterend aantal maanden / 12) + (het resterende aantal dagen / totaal aantal dagen in de laatste maand /12)  Voorbeeld:
In dienst 1/7/2016 uit dienst 15/8/2020:
Aantal hele jaren is 2020-2016 = 4,
aantal hele maanden = 1 en restant
aantal dagen is 1/8/2020 t/m 15/8/2020 = 15.
Arbeidsduur is 4 + 1/12 + 15/31 

Maandsalaris:
Het maandsalaris is opgebouwd uit: Basisloon (per maand) * Ploegentoeslag * Vaste grondslagen + Aanvullend maandbedrag.


Transitievergoeding:

De transitievergoeding is als volgt berekend: Arbeidsduur (in jaren) x (Maandsalaris x Factor (=1/3)).

 

Let op: Deze rekentool geeft een representatieve indicatie voor de hoogte van de transitievergoeding. Er wordt geen rekening gehouden met het wettelijk gestelde maximum. Het kan zijn dat andere rekentools een iets andere berekening toepassen. Wij menen dat deze manier van dagen bepalen zeer nauwkeurig is. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan deze berekening.

 

Condities

De Rekentool kan worden gebruikt voor werknemers die voldoen aan onderstaande criteria:

 • Werknemer soort moet Werknemer of Ambtenaar zijn
 • Werknemer moet een ‘periodeloon’ hebben (dus geen uurloon).
 • Werknemer mag geen ‘oproepkracht’ zijn.
 • Werknemer mag geen 'DGA' zijn.
 • Werknemer mag geen ‘vorige eigenaar’ zijn.
 • Werknemer mag geen ‘familie van de eigenaar’ zijn.
 • Speciale inkomstenverhouding moet zijn ‘n.v.t.’.
 • Werknemer moet gekoppeld zijn aan een salarisverwerkende administratie


Invoeren bedrag transitievergoeding

Heb je eenmaal het bedrag aan transitievergoeding vastgesteld, dan dient dit bedrag nog opgevoerd te worden in de variabele gegevens van het zojuist aangemaakte dienstverband. Dit nieuwe dienstverband is eenvoudig te herkennen doordat het nummer inkomstenverhouding bij het 'transitie dienstverband' hoger is dan het oorspronkelijk dienstverband. 

Wanneer je dit dienstverband selecteert, kun je via Salarisverwerking - Variabele gegevens eenvoudig het bedrag opvoeren via het standaard component TRANSITIEVERG.

4.JPG 

Als je in een bepaald jaar alleen bijzonder tarief betalingen hebt, is er volgens de Belastingdienst geen loontijdvak. In sommige gevallen dien je echter toch ZVW te berekenen. In dat geval kan je handmatig een loontijdvak creëren van één maand door het component 997 PERIODE SV-ZVW te vullen (op een normale strook). In het geval je rekening moet houden met een loontijdvak van langer dan een maand, dan dien je zelf het premieloon op te geven via component 668 V/H PREMLN ZVW.


Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0