Extra dienstverband Transitievergoeding

Volgen

Met ingang van 2020 heeft de werknemer recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Dit betekent dat met een grotere frequentie transitievergoedingen moeten worden betaald. Loket.nl ondersteunt je hierbij. 

Toevoegen dienstverband transitievergoeding

Zodra je een medewerker uit dienst meldt heb je de mogelijkheid om voor deze medewerker een nieuw dienstverband voor Transitievergoeding aan te maken. Op basis van de reden aangifte (reden uit dienst) bestaat de mogelijkheid het dienstverband toe te voegen. Hieronder zie je een situatie dat het niet mogelijk is een nieuw dienstverband voor transitievergoeding aan te maken. (Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer).

mceclip0.png

Laat de Reden aangifte het toe om een extra dienstverband aan te maken dan krijg je een signaal zodra dit is afgehandeld.mceclip1.png

Loket.nl neemt naast de N.A.W.-gegevens ook de volgende gegevens over van het 1e dienstverband:

Functie; Afw.functie, Afw. functiegroep; Standaardfunctie; Afdeling; Verdelingseenheid; Verdeling Financiële eenheid (oud); Verdeling journaal (nieuw); Fiscaal jaarloon. 

Daarnaast worden de volgende velden standaard door Loket.nl gevuld:

  • Datum in dienst (= datum einde dienstverband van feitelijke dienstverband)
  • Het nummer IKV is met 1 verhoogd
  • Groene tabel
  • Loonheffingskorting = wordt meegenomen van het eerste dienstverband
  • Niet verzekeringsplichtig ZW, WW, WAO, ZVW (C/K verzekeringsplicht, normaal tarief)
  • Speciale inkomstenverhouding = 62, (Ontslagverg/transitieverg.)
  • Indicatie oproepkracht op nee
  • Datum einde dienstverband = datum in dienst
  • Reden einde dienstverband 12, (een andere, hiervoor niet genoemde reden).

Je kunt eventueel nog het fiscale jaarloon aanpassen mocht dit noodzakelijk zijn. 

Berekening transitievergoeding

Nadat het nieuwe dienstverband is vastgelegd moet het bedrag van de transitievergoeding worden vastgesteld. Hierin voorziet Loket.nl op dit moment niet. Voor het vaststellen van de transitievergoeding kun je gebruikmaken van diverse pagina's zoals https://rekenhulptransitievergoeding.nl/ 
Nadat je het bedrag hebt bepaald kun je dit in het nieuwe dienstverband via de Variabele gegevens als Transitievergoeding uitbetalen.

Volgende stap

Loket.nl wil je voor het bepalen van de transitievergoeding verder ontzorgen. Hoe dit vorm gaat krijgen zullen we op een later moment nog melden. Momenteel onderzoeken we de diverse opties.  

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0